Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Évtizedes földügyek vannak napirenden Mihályfalván

A múlt évben az érmihályfalvi önkormányzat felvállalta, hogy feltérképezteti a település határában jogosan, illetve jogtalanul használt, bitorolt földparcellákat. Nem egy lakossági fórumon elhangzott már, hogy az idei esztendőben elkezdik a procedúrát. Nyakó József polgármestert arról kérdeztük, jelenleg hol tart az ügy, és milyen hozadékai lesznek.

evtizedes 1

Nyakó József

A rendszerváltás után eltelt évtizedek legvitatottabb törvényei között még mindig földtörvény viszi a prímet. Az elmúlt évtizedek alatt megjelent szabályozások csak arra voltak jók, hogy összekuszálják a kommunista rezsim által diktatórikus módon elkobzott magántulajdon visszaszolgáltatásának rendjét, legyenek azok földterületek vagy egyéb ingatlanok.

Az 1991/18-as földtörvény a legvitatottabbak egyike. Az volt a célja, hogy visszaállítsa a tulajdonjogokat, amelyekkel a volt gazdák rendelkeztek az 1950-es években zajló kollektivizálás előtt, de a tulajdonosok nem igényelhettek vissza 10 hektárnál nagyobb területet. Időközben újabb törvények jelentek meg, mint az 1997/169-es és a 2000/1-es, vagy a 2001/10-es, amelyek további lehetőséget adtak a nagyobb földtulajdonok restitúciójára is. Valamennyi törvény határidőt szabott a visszaigénylési kérések leadására, így ezek túllépése mindig jogvesztéssel járt. A felemás törvények, a határidők, valamint az egykori telekkönyvekben szereplő parcellák helyeinek be nem tartása az egész procedúrában hatalmas káoszt eredményezett, amelynek még mindig isszák a levét az önkormányzatok, az egykori tulajdonosok, illetve az örökösök is. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben, akik közelebb ültek a tűzhöz vagy történetesen a földosztó bizottság tagjai voltak, azok egyik napról a másikra jelentős szántóterületekkel bíró földes gazdákká léptek elő. A helyzet azt eredményezte, hogy a jogos tulajdonosok visszaigénylését nem lehetett teljesíteni. Az újkeletű nagygazdák jelenleg százas nagyságrendű hektárokon gazdálkodnak, köztük olyanok is, akiknek a felmenője egykoron egy talpalatnyi földdel sem rendelkezett.

Az Érmelléken már több településen is beindult egy olyan tendencia, hogy a földmérőkkel újratérképeztetik a parcellákat, amely elég időigényes, költséges és bonyolult vállalkozás. Mihályfalván már a tavaly beindult a gépezet, de eredmények csak az idei évben várhatók – tájékoztatott Nyakó József. Első lépésben a társulások adminisztrátorait invitálták be a helyi mezőgazdasági nyilvántartó osztályra, illetve azokat a földterületekkel rendelkezőket, akik a tagságot alkotják. Nyakó elmondása szerint eddig egyetlen ilyen társulást sikerült „átvilágítani”, amelynek eredményeképpen máris vannak tisztázatlan jogviszonyú „fehér területek”. Az eljárás feltehetően nem lesz népszerű. A szombati lakossági fórumon részletesebben kitérnek az ügy hozadékaira – fűzte hozzá az elöljáró.

Sütő Éva