Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Évértékelő és tervek az egyházkerületnél

Csütörtök délelőtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új adminisztrációs központjának építési munkálataiba kaptunk rövid betekintést, majd Csűry István püspök tartott 2014-es évértékelőt, ugyanakkor munkatársai számoltak be az egyházkerület közeljövőt érintő terveiről.

Amint arról a helyszínen meggyőződhettünk, a váradi Sulyok István utca 9. szám alatt létesítendő új egyházkerületi székház építése gőzerővel folyik, Farkas Zsolt, a közigazgatási ügyosztály vezetője a helyszínen ismertette a részleteket, majd Csűry püspök üdvözölte a sajtó megjelent képviselőit a jövőben létesítendő tanácsterem épülő falai között. Az épület alapkőletétele még tavaly október 27-én megtörtént, s reményeik szerint, amennyiben az időjárás és az isteni gondviselés is kedvez, akár már két-három hónapon belül tető kerülhet az épületre, és elkezdődhetnek a belső munkálatok is, így ebben a tempóban akár egy év múlva elkezdhetik az irodák, nyomda, levéltár stb. beköltöztetését, amik így végre méltó helyen és módon működhetnek majd. A kivitelezés határideje 2017-re lett kijelölve, az épület belső összfelülete (minden szinttel) 800, míg a teljes telek 3000 négyzetméter.

Evertekelo 1

A terepszemle után a KREK székhelyén folytatódott a tájékoztatás, ahol először Csűry István püspök tartott rövid évértékelőt – egyúttal prezentálva a tavalyi év eredményeit összefoglaló kiadványukat –, valamint kiemelve: a 2014-es esztendő elsődleges szempontjai közé tartozott a gyülekezeti élet fellendítése, nemcsak a lelkiség, hanem a missziós szolgálat és közösségépítés terén, ugyanakkor a templomfelújításokkal is komoly eredményeket értek el. Sajnos a negatívumok közé tartozik, hogy az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását továbbra is nehézkesen kezeli nemcsak a román állam, de az illetékes EU-s intézmények is, ez ügyben idén konkrét lépéseket eszközölve fordultak nagy reményekkel levélben is az újonnan megválasztott Klaus Johannis elnökhöz.

A következő témapont a február 13-án megrendezésre kerülő Zsuzsanna-bál volt, ezt Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó prezentálta, kiemelve, a mostani bál jótékonysági célját, hiszen ezzel próbálnak hozzájárulni az egyházkerület három tanintézményének (a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, a Szatmári Református Gimnázium és a Zilahi Wesselényi Kollégium) működését segítő egyházkerületi iskolalap feltöltéséhez. A részvételi díj 120 lej lesz, és idén először ún. pártoló jegyet is válthatnak (60 lejért) azok, akik bár részt venni nem tudnak, de hozzá szeretnének járulni az említett alaphoz.

Csűry püspök a diakóniai szolgálat fejlődéséről számolt be ezután, hangsúlyozva, hogy ezt a missziót nemcsak a nehéz helyzetben élők (idősgondozás, cigánymisszió, árvaházak stb.) területén szeretnék tovább tökéletesíteni, de elsőrendű feladatnak tartják az ige gyakorlati szolgálatban való alkalmazásával tulajdonképpen a hétköznapokban is mindenkihez eljutni. Ez az a terület egyébiránt, ahol számos nyugati tapasztalatcserével igen gyümölcsöző eredményeket értek el az elmúlt években is, és több jelentős pályázati forrást is sikerült bevonni.

Röviden szó esett még a reformáció 2017-ben következő 500 éves évfordulójának már most elkezdődött előkészítési terveiről is. Itt külön kiemelték, hogy elektronikus ötletbörzét nyitnak mindazok számára (a partium@rdsor.ro címen), akik javaslataikkal szeretnének hozzájárulni az ünnepi év programjainak méltó kialakításához.

Csűry István összegzésében köszönetét fejezte ki a KREK minden munkatársának, a fent már említett felszólalók mellett Wagner Erik püspöki titkárnak is, a kiadói- és sajtóügyosztály vezetőjének

Tóth Gábor