Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Evangélium és zene karácsonykor

Ahogy az minden karácsonykor hagyomány, a nagyváradi római katolikus bazilikában is ünnepi éjféli szentmisével várták a fény megszületését december 24-én éjjel. A misét Böcskei László megyés püspök celebrálta. Ezen a karácsonyon is rengetegen tették tiszteletüket a székesegyházban, sokaknak már csak a padsorok között jutott állóhely. A szertartásban liturgikus értelemben is aktívan résztvevők mellett más felekezetek kíváncsi hívei is érdeklődve követték végig az eseményeket.

Amint az szintén tiszteletreméltó hagyomány, a misét egy órával orgonakoncert előzte meg. A nagyváradi Kristófi család három tagja Kristófi János orgonaművész, valamint fiai, a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban végzős Kristófi Bence (nagybőgő), illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen harmadéves Kristófi László (orgona), meghitt hangulatú, ugyanakkor minőségi koncerttel hangolták rá a gyülekező híveket az elkövetkező szentmise pillanataira. A darabok között J. S. Bach művei voltak túlsúlyban Kristófi János, illetve Kristófi László előadásában, de nemcsak a karzatról szólt a zene. Hallhattunk odalent, „testközelből” különleges kamarazenei momentumokat is, például egy Bach csellószvit-tételt bőgőn, vagy egy Koussewitzky orgona-gordon duettet. Kristófiék hagyományosan közös ünnepi zenélése a Bach-család egykori lipcsei együttmuzsikáló szokásait idézte.

Evangelium 1

Az elkövetkező mise zenei különlegességei közé tartozott, hogy a székesegyház közreműködő Szent László Ének- és Zenekara ugyancsak Kristófi János irányításával Joseph Haydn B-dúr kis orgonamiséjének tételeit illesztette a liturgia állandó részeibe. Megható volt az a pillanat, amikor az evangélium hallgatására készülve gregorián Alleluja szólalt meg a karzatról, a fényesen, tisztán csengő gyermekkórus énekében.

A szentmisét celebráló Böcskei László megyés püspöknek a karácsony kihirdetéséhez kapcsolódó egyik első üzenete ez volt: „legyen béke minden szívben, családban és otthonban.” Keresztény kötelességünk azokra is gondolni, akik család vagy otthon nélkül élik meg hétköznapjaikat és így az ünnepet is, azokra, akik keresik az utat az életben, vagy kizárólag a nehézségeket látják meg a keresésben.

Evangelium 2

A Pál apostoltól származó első szentlecke ennek az útkeresésnek a kilátásait helyezte fénybe, hiszen Jézus önmagát adta értünk, hogy minden bajtól, gonoszságtól megszabadítva bennünket, reményt és utat mutasson.

Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt, és természetesen Jézus születésének történetét idézte fel, azokat a nehéz és szegényes körülményeket, amikor a sötétségben a szállást sokáig hiába kereső szent családot végül befogadták, és minden külső áldatlan körülmény dacára megszületett maga a világot megváltó világosság. Vajon hányszor kopogtat az Úr a mi szívünk ajtaján, és vajon mi adunk-e szállást neki a hétköznapokban, vagy akár az ünnepeken? – tevődött fel átértelmezve ugyanaz a kérdés. Ezért Jézus eljövetelének egyik lényege, hogy megtanuljunk tőle cselekedve élni.

Az ünnep egyik utolsó momentuma a Vár-lak Ifjúsági Központ fiataljainak rövid betlehemes játéka volt.

Karácsony örömét meg kell osztanunk egymással, időt kell hagyni egymásra, hogy az ünnep megérintse mindannyiunkat – hangzott végezetül a püspök üzenete.

Tóth Gábor