Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Évadzárás a Csillagocska Gyermektáncházban

Ahogy az már több mint tíz éve szokás, május végén évadzárást hirdettek a Csillagocska Alapítvány szárnyai alatt működő Csillagocska Gyermektáncházban.

A táncház az idei évadban is több korosztályt, köztük az óvodás illetve kisiskolás korosztályú csoportokat foglalkoztatott. A bihari régióban  egyedi módon történő oktatás kettős pilléren nyugszik. Első pillér a táncház rendszeressége, minden hét keddjének délutánján négy órától az óvodások, míg öt órai kezdettel a kisiskolások sajátíthatták el a néptánc alaplépeseit, ismerkedhettek magyar hagyományainkkal. Második pillérként az élő népzenei kíséret szolgál, mely az év során végigkísérte az összejöveteleket, így nemcsak a néptánc mozgásvilágával ismerkedhettek a gyermekek, hanem a népi hangszerek is mindvégig karnyújtásnyira voltak tőlük. Az állandó élőzenét a Csillagocska Zenekar biztosította hétről-hétre, melynek ez évtől az utánpótlása is biztosított, hiszen megalakult a legifjabb Csillagocska zenekar.

7

A Gyermektáncházban a gyermekekkel való foglalkozást  az első alkalmaktól kezdve Benedek Árpád zenepedagógus és néptáncoktató végzi, kinek munkáját a Csillagocska Református Zeneóvoda valamennyi óvónője segíti. Ezeken az élőzenés foglalkozásokon a gazdag népdalvilágunk mellett, népi gyermekjátékainkkal ismerkedhettek a kisebbek, a nagyobb korosztály pedig a felcsíki és a moldvai táncok alaplépéseit sajátíthatta el. Több alkalommal a gyerekekkel együtt a szülők, nagyszülők is részt vettek foglalkozásainkon.

Népdalaink, táncaink mellett fontos szerepet kapott a népmese, hiszen minden alkalommal egy népmesével búcsúztunk, melyet Benedek Árpád mondott el.

Fontosnak tartottuk azt, hogy a szülők a még önállóan járni nem tudó gyermekeket is elhozzák nagyobb testvéreik mellé, hogy idejekorán, még ölben ülve ismerkedjenek a ritmikus mozgással, népzenével mely később elősegíti a egészséges mozgáskultúra és az egyéniség fejlődését.

Társadalmunkban egyre inkább a feledésbe merül az a tény, hogy népi szokásaink a vallásos és egyházi élettel szorosan összekapcsolódnak illetve egymásra néznek.  A Gyermektáncház egyik hivatása, ezen elfeledett egyházi ünnepkörökhöz kötődő népi szokásoknak a felelevenítése és a gyermekekkel való megismertetése. A Gyermektáncház tematikája az idei évadban is felölelte az őszi Kisfarsang időszakára jellemző szüreti bálokat, vásárokat, esküvőket és mulatságokat, az adventi időszak várakozását, majd Karácsonyon át,  a Farsangot, azt követően a Nagyböjtöt és a Pünkösdöt.

Ez év őszén október 1-től kezdődően, heti rendszerességgel minden kedden újra várja az érdeklődő gyermekeket, szülőket és  nagyszülőket a Csillagocska Gyermektáncház, délután négy órától az óvodásokat, öt órától pedig a kisiskolásokat.

Benedek Árpád