Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Évadot zárt a Szacsvay Akadémia

A RMDSZ Bihar megyei szervezete által létrehozott, immár negyedik évadot záró Szacsvay Akadémia történelmi előadássorozatának idei utolsó témaprezentálását hallgathatta meg az a mintegy 80 érdeklődő, aki szerda este ellátogatott a nagyváradi Ady Endre Líceum dísztermébe. A Kárpát-medence népei címen futó 2014-es tematikus előadások sorát záró esten ezúttal a magyarságot érintő politikai és társadalmi kérdések egészen a jelenkor legfrissebb fejleményeiig kerültek terítékre.

Az előadó Bárdi Nándor történész volt, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének osztályvezetője, aki az előre meghirdetett Többség és kisebbség a 21. század elején témakört valamivel bővebb értelemben, az 1918-tól egészen napjainkig terjedő időszak kereteiben tárgyalta: Edély(i) politika Bukarest és Budapest között címen, mintegy másfél órás, rendkívül pergő iramú, ugyanakkor világos, lényegre törő stílusban.

Evadot 1

Az elvesztett első világháborút követő kényszerkisebbségbe került tágabb értelemben vett „erdélyi” magyarság jelenkorig terjedő sorstörténetének fontosabb fordulópontjaira világított rá Bárdi párhuzamosan, mindkét oldalról, azaz a budapesti, illetve bukaresti mindenkori politika szemszögéből is tekintve az eseményeket, valamint a két ország különféle megoldáskereséseit a Románia és Magyarország közé „szorult” magyar, kezdetben többség, később kisebbség helyzetét tekintve.

A mintegy kilencven éves időszak politikai, társadalmi változásait és azok hatásait rendkívüli hozzáértésről bizonyságot téve követte nyomon: a két világháború közötti időszakban, majd Erdély tragikus kettészakadásának (Észak és Dél) kulcsproblémáit feltárva, az 1944 utáni államszocialista hatalomátvétellel, a későbbi viszonylag stabil Gh. Dej időszakkal, illetve a teljes homogenizációra törekvő Ceauşescu korszakkal bezárólag. Rávilágított az 1989 után történt változások adta új helyzetre is, melyben egy önálló magyar politikai közösség jövőképe kezdhetett szabadon formálódni. Végezetül a kortárs magyarországi politika külhoni magyar kisebbségre vonatkozó viselkedési modelljei is fókuszba kerültek, majd szó esett a kettős állampolgárság könnyített rendszerének lehetséges elvándorlási következményeiről is, ami a kisebbségi lét számára bizonyos tekintetben elég sötét távoli jövőképet fest.

Evadot 2

Az előadást követően Szabó Ödön vázolta a következő évi Szacsvay Akadémia témakörét, melynek összefoglalócíme Európa és Magyarország avagy Kényszerek és lehetőségek  a magyar történelemben, amely tehát tágabb nemzetközi kontextusba hivatott helyezni Magyarországot és a magyarságot, történelmi kitekintést nyújtva európai helyzetünkre a honfoglalás korától napjainkig, a mintegy 17 elkövetkező előadás során, 2015 januártól novemberig.

Az akadémia soron következő találkozójára 2015. január 14-én kerül sor, címe Bizánc és Róma között: a honfoglaló magyarok útkeresése, előadója Fodor István miskolci egyetemi professzor, kutató, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója. Az idei sorozat interjúkötete várhatóan februárban jelenik meg.

Az évadzáró előadás végén a szervezők mintegy 50 jelenlévőnek osztották ki az idei leghűségesebb, legkitartóbb résztvevőknek járó elismerő okleveleket is.

Tóth Gábor