Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Esszé- és plakátpályázat a PKE-n

A Partiumi Keresztény Egyetem óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakja (PKE, Humántudományi Tanszék) esszé- és plakátpályázatot hirdet 11. és 12. osztályos középiskolások számára.

Feladat egy olyan iskola kitalálása, megtervezése, ahova szívesen járnak, ahol kíváncsiságból, tudásvágyból tanulnak a gyerekek. A pályázók maguk dönthetik el, hogy milyen korosztálynak terveznek iskolát. Az esszének tetszőleges címet lehet adni. A kitalált intézménynek legyen beszélő neve. A plakát, amely a kitalált iskolát mutatja be, lehet saját kezű rajz, festmény vagy kollázs. Pályázni egyénileg vagy párban lehet a két pályamunka (egy esszé és egy plakát) beadásával.

essze

Kérdések, amik felmerülhetnek írás, alkotás közben:

Vajon milyen az az iskola, ahova szívesen járnak a diákok, ahol jókedvvel és kíváncsiságból tanulnak?

Milyen az épület, az osztálytermek, a folyosók? Mi veszi körül az épületet?

Mit és hogyan tanulnak az iskolában? Hogyan szerveződnek a tanulócsoportok?

Hogyan értékelik a diákok teljesítményét?

Milyen programokat szervez az iskola a diákoknak?

Milyenek a pedagógusok?

Az esszé formai követelményei: 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 6 000–12 000 karakter. A plakát formai követelményei: A2-es méret. A pályázatokat a szak oktatói és diákképviselői bírálják el. Az esszét és a plakátról készült fényképet csatolmányként a pke.nevelestudomanyok@gmail.com címre kell elküldeni. Kérik a pályázókat, hogy a levélben pontosítsák nevüket, intézményüket, azt, hogy hányadik osztályba járnak, e-mail címüket és az esszé címét. Az esszébe már ne írják be a saját nevüket. A plakát eredeti példányát is kérik a határidőig az egyetem címére elküldeni vagy a hátoldalán névvel felcímkézve az egyetem portáján leadni. A borítékra írják rá: „Iskolapályázat”, levelezési cím: PKE, Tanító- és óvóképző szak, 410209 Nagyvárad, Primăriei u. 36. sz. A pályázat beküldésének határideje március 31.

Díjazás: I. helyezett 300 RON, II. helyezett: 250 RON, III. helyezett: 200 RON. (A párban pályázók helyezés esetén osztoznak a díjon.)