Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Erősebben kell hinni!”

Péntek délelőtt az idén felújított nagyvárad-újvárosi református templomban tartotta meg közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK). Az ünnepi közgyűlés összehívását több jelentős esemény indokolta: sor került az egyházkerület püspökhelyettesének eskütételére, valamint hat gyakornok lelkipásztort szentelt fel az esperesek testülete. A gyűlés jeles momentuma volt ugyanakkor a Pro Ecclesia, a Pro Partium és az M. Nagy Ottó díjak átadása.

A felszentelés előtt álló lelkészek (Fotó: Csíkos Rolland)

A felszentelés előtt álló lelkészek (Fotó: Csíkos Rolland)

Az ünnepi istentiszteleten Csűry István püspök hirdette az evangéliumot. Prédikációját egy Jakab leveléből kiragadott igerésszel kezdte (2, 18-20): „A hit cselekedetek nélkül meddő.” A püspök nagy feladatokról és kihívásokról beszélt, amelyek a gondokkal terhes jövőben várják majd az egyház legfiatalabb lelkipásztorait. „Világos látás, pontos helyzetfelismerés, kedves és nyílt szív birtokában kell lenniük ahhoz, hogy szembenézzenek ezekkel a megpróbáltatásokkal, és lelki segítséget tudjanak nyújtani gyülekezetük tagjai számára. Ehhez meg kell hallani Isten személyes üzenetét, aki egyetlen menedékünk ebben a világban, és ha az Ő szavaira hallgatunk, és naponta erősítjük a hitünket Őbenne, akkor ez a hit mindig méltó cselekedetekben gyümölcsözik. A mai embernek erősebben kell hinnie és cselekednie” – mondta a püspök– „és a lelkipásztoroknak gyülekezetet kell építeniük – szépíteniük kell a templomokat, mert nagy szükség van rájuk -; vissza kell hívniuk az elveszett, szomorúsággal teli embereket ezekbe a házakba és gyülekezetekbe. Adni kell másoknak is a hitből, és hangosan kell hirdetni Isten Igéjét.”

A püspök prédikációját követően Farkas Zsolt, egyházkerületi előadó tanácsos nyitotta meg a közgyűlést Varga Attila főgondnoknak adván át a szót, aki beszédében a megváltozott és változóban levő világra való odafigyelésre hívta fel a hívek figyelmét: „Ezen változások okai mindenekelőtt a vallási identitás megkérdőjelezésében keresendők – sajnos éppen azon a kontinensen, amelynek múltja a kereszténységen, Jézus tanításain alapszik… A kereszténység, a krisztusi hit megőrzése az egyetlen lehetséges eszköz az önvédelemre, a megmaradásra” – mondta a főgondnok, és szavait a párizsi támadások egyik áldozatának férje által írt levélből vett idézettel hangsúlyozta, amely a keresztényi értékek szerinti magatartást sűríti össze egyetlen mondatban: „Nem kapjátok meg a gyűlöletünket.”

Az ünnepi ceremóniák sorában elsőként Forró László, a 2015. július 4-én kinevezett egyházkerületi püspökhelyettes (főjegyző) tette le az esküjét, melyben fogadalmat tett az egyházkerület és híveinek hű és méltó szolgálatára. Ezt követően a hat gyakornok lelkipásztor – Csiszér Norbert Lóránt, Kala Noémi Katalin, Papp Annamária, Papp Szabolcs, Vékony Zsolt József és Csizmadia Ferenc – tettek fogadalmat a Szentírás szorgalmas tanulmányozására, a hívek rendszeres látogatására és az egyház szabadságának védelmezésére. Térdre ereszkedésüket követően az esperesek áldásukat adták rájuk és elkövetkező munkájukra, majd Csűry István rövid kibocsátó beszédet intézzek hozzájuk.

Az ünnepség harmadik részében Vinczéné Pálfi Judit csillagvárosi lelkész átadta a Pro Ecclesia és Pro Partium díjakat. A Pro Ecclesia díjat a magyar református egyházközösségek önazonosság-tudatának ápolásáért végzett áldozatos munkájáért hét gyülekezet, illetve lelkipásztor és főgondnok kapta meg: Illyés Zsuzsanna, a szolnokházi református gyülekezet lelkésze; Hagymáslápos gyülekezete; Nagyvárad-Velence gyülekezete; Illyés Tamás, az érszőllősi református gyülekezet lelkipásztora; Barabás Imre, a magyarkakucsi egyházközség főgondnoka, valamint Lukács Sándor, a tasnádszántói gyülekezet főgondnoka. Pro Partium díjban részesült Jan és Heintje Bakker holland házaspár, akik a Királyhágómelléki Gyermekmisszió elhivatott támogatóiként fejtenek ki áldozatos munkát. Végezetül Szűcs Éva tanügyi előadó tanácsos adta át immár ötödik alkalommal az M. Nagy Ottó díjat kiemelkedő egyházi szolgálatának jutalmáért Módi Kinga ágyai vallástanárnak.

Szamos Mariann