Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Erős magyar képviseletre szavaztak az RMDSZ-esek

Szabó Ödön parlamenti képviselő és Meleg Vilmos színművész családja kíséretében együtt érkezett szavazni a nagyváradi Ady Endre Líceumba. „Már színészként is a népszolgálatra adtam magamat, és úgy gondolom, hogy most a népszolgálat azt jeleni, hogy közös jövőnkért szavazzunk meggyőződésünk és hitünk szerint a megmaradás reményében, és azért, hogy itthon érezhessük magunkat ezen a földön, ahova őseink jogán kerültünk, élünk és élni karunk” – fogalmazott a voksolás után Meleg Vilmos.

Meleg Vilmos és Szabó Ödön

Meleg Vilmos és Szabó Ödön

„Én azért szavaztam, hogy gyermekeim olyan iskolába járhassanak, ahol a tananyagot csökkentik, ahol ennek megfelelően, ha lehet, a házi feladatot eltörlik. Egy jól felszerelt, modern oktatási hálózatra, és egy olyan országra szavaztam, ahol intézményi vezetőinket, akit harcolnak a magyar oktatásért, különböző adminisztratív és ügyészségi vizsgálatokkal nem zaklatják és nem próbálják megfélemlíteni őket azért, mert magyar intézményrendszert hoznak létre vagy működtetnek. Egy olyan országra szavaztam, ahol megbecsülik a tudást, és ahol a tudást meg lehet szerezni az oktatási hálózatban, egy olyan Romániát és Erdélyt szeretnék, ahol a fiataloknak jövője van, mert azzal a tudással, amit megszereznek szakiskolákban vagy iskolákban, azzal el tudnak helyezkedni és családjaikat fenn tudják tartani” –  mondta Szabó Ödön.

Cseke Attila, szenátorjelölt, a Bihar megyei RMDSZ elnöke szintén családjával szavazott a hegyaljai iskolában. „Arra a szövetségre szavaztam, amely biztosítani tudja a továbbiakban a romániai törvényhozásban, hogy az erdélyi, partiumi magyaroknak erős képviselete legyen, hiszen olyan négy év vár ránk, amikor nagyon fontos, hogy a magyar közösségnek erős képviselete legyen a romániai parlamentben. Ugyanakkor a következő négy év kihívásait figyelembe véve nagyon fontos , hogy Bihar megyének is erős képviselete legyen, s azok a kihívások, amelyek Bihar megyére akár közigazgatásilag, akár más téren várnak, azokban szakképzett, tapasztalattal bíró emberek képviseljenek bennünket Bihar megyéből” – nyilatkozta a voksolás után.

Cseke Attila

Cseke Attila

„Erős Bihar megyei magyar képviseletért és erős romániai magyar képviseletért szavaztam. Ami a következő négy év parlament munkáját illeti azt szeretném, és azért szavaztam, hogy egy olyan országban éljünk, ahol jólétben élhetnek a családjaink, ahol tiszteletben és megbecsülésben van részük az időseinknek, és  ahol lehetőségekkel teli napokat élhetnek meg a fiatalok. Úgy gondolom, hogy rajtunk áll az, hogy mindezt megvalósítsuk, a romániai magyar közösségen, és meggyőződésem az, hogy rendelkezünk kellő bölcsességgel ahhoz, hogy felvállaljuk ezt a lehetőséget és éljünk ezzel a lehetőséggel.” – mondta voksolás után Biró Rozália képviselőjelölt. Neki egyébként sorba is kellett állnia a 114. számú szavazókörzetnél, ahol sokan akartak élni állampolgári jogukkal.

Biró Rozália

Biró Rozália

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke a biharpüspöki Juhász Gyula-iskolában kialakított szavazóhelyiségben adta le voksát. Szerinte minden önkormányzatnak, településnek és minden erdélyi magyar embernek az érdeke, hogy településeiknek jó útjai, fejlett közlekedési infrastruktúrája legyen, a helyben megtermelt adót pedig helyi közösség teendőire kell fordítani. „Én azokat az embereket támogattam szavazatommal, akik ezt tartják fontosnak, akik ezért fognak a parlamentben dolgozni. Olyan embereket küldök szavazatommal a parlamentbe, akik a mi ügyeinkért harcolnak, és Erdélyt képviselik, és nem hagyják, hogy mások döntsenek sorsunkról, akiknek csak Bukarest a fontos.” – hangsúlyozta Pásztor Sándor.

Fried Noémi Lujza