Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Érmihályfalva: terítéken a kastély-per és az iskolaügy

Érmihályfalván a szerda délelőtti tanácsülésen napirenden kívül vitatták meg a Bujanovics-kastély (a volt városi kórház épülete) körüli jogi huzavona újabb fejleményét is.

A mintegy húszesztendős bírósági eljárás felperesének ügyvédje átiratot küldött az önkormányzatnak, amelyben tudatja a tanáccsal azt a szándékát, miszerint perbe fogja a várost a 2000-ben kelt bírósági határozat óta eltelt időszakban keletkezett károkért, melléképületek lebontásáért, illetve a tizenkét éves bérleti díjért is – mivel az ingatlant csak a tavaly ürítették ki. Ugyanis az első bírósági döntést egyszer sem tudta eredményesen megfellebbezni a város, így az utóbbi maradt érvényben mind a mai napig. Nyakó József polgármester szerint a fellebbezésekkel eltelt időszak egy mesterségesen fenntartott hercehurca volt, amely egyik félnek sem kedvezett, így a további bírósági keresetet is feleslegesnek ítéli. Azonban a kiegyezést megelőzően a képviselő-testület újratárgyalja az ügyet az önkormányzat jogi szakértőivel. Mint kiderült, a tizenhárom évvel ezelőtti végzésben a kastély mint lakóépület, illetve az előtte elterülő 0,7 hektár parkosított területként szerepel. A hivatalos irat nem tartalmazza azonban a 2,5 hektáros angolkertet, amely az ingatlan mögött terül el, és amelyért szintén újabb pert szándékozik indítani a tulajdonos. Nem szerepel az a 168 ezer lej értékű emelet sem, amit a kommunista kisajátítás után a román állam épített az ingatlanra, és ami a helyi önkormányzat sorozatos fellebbezésnek tárgyát képezte – sikertelenül. Így az épületre ráépített szint is az egykori tulajdonosra szállt.

A kastély mögötti angolparkért is pert indít a tulajdonos

Az ülésen szóba került a Móka-patak városközponti szakaszának esedékes kitakarítása is. A mederben felgyülemlett iszaptól – feltételezések szerint emiatt dugultak el az átfolyók is – a víz el kezdett visszafelé folyni, melynek következtében a Bethlen Gábor utcai kertek alatt szabályos „vízgyűjtőkben” poshad a víz. Nyakó József ezzel kapcsolatban ismertetett egy tervet is, amely az átfolyók lecserélésére vonatkozik, és jelenleg csak egy társpályázóra vár ahhoz, hogy finanszírozást nyerjen. Ez a projekt megoldja majd az örökös iszapgondokat is, mivel az új átfolyók sokkal nagyobb átmérőjűek lesznek.

Szintén az „egyebek” között került terítékre a step by step osztályok, valamint az Aranykapu napközi ügye is, annak apropóján, hogy a helyi református egyházközség levelet intézett a tanácshoz. Ebben a levélben augusztus harmadik felében újabb megbeszélést szorgalmaz az egyházközség a Bernáth József Református Iskola neve alatt ismert, de a Zelk Zoltán-tanintézethez tartozó alternatív alsó tagozatosok további sorsáról. A testület elfogadta a meghívást, illetve augusztus 23-ára meghatározta a megbeszélés időpontját. A megbeszélés elfogadásától tartózkodott Nagy László RMDSZ-es képviselő és Csengeri Csongor iskolaigazgató, aki a tanügyi bizottság elnöke is egyben. Ennek előzménye, hogy a kialakult helyzetben jelentős szerepe van Csengerinek is.

A margittai szemétügy körüli hercehurca ezúttal stagnálni látszik. Pap Sándortól, a néppárt helyi szervezetének elnökétől tudjuk, állítólag harminc napig kell kifüggesztve lennie a tiltakozók névsorát tartalmazó listának. Vélhetően szeptemberben térnek vissza az ügyre.

Sütő Éva