Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Érettségi eredmények

Nagy izgalommal várták a vizsgaeredményeket tegnap az érettségizők. Az eredményeket tegnap a Bihar Megyei Tanfelügyelőség honlapján közölték, valamint a vizsgaközpontoknál is kifüggesztették azokat.

Ebben a vizsgaidőszakban tizenkét vizsgaközpontban folyt az érettségiztetés. Összesen 4229 diák iratkozott be érettségire, 4078-an jelentek meg, 151 tanuló hiányzott, további tízet pedig kizártak (közülük öt diákot a vizsgák alatt, további ötöt pedig a videofelvételek újranézése után).

erettsegi

Bihar megyében 1254 diáknak volt ötösnél kisebb átlaga, valamint további 256 diák kapott 5–5.99 közötti jegyet, nekik tehát nem sikerült az érettségijük. Összesen 2814 diák vette sikerrel akadályokat és átment az érettségi vizsgán. Közülük 578 tanuló kapott 6–6.99 közötti átlagot, 702-en kaptak 7–7.99 közöttit, valamint 865-en 8–8.99-et, és 661 diák 9–9.99-et.

Bihar megyében nyolcan kaptak tízest. Négy tízest a Mihai Eminescu Főgimnázium diákjai szereztek, kettőt az Emanuil Gojdu Főgimázium tanulói, és egy-egy tízest hazavitt még a Iosif Vulcan Gimnázium és a Művészeti Líceum diákja is. Az óvások előtt a vizsgateljesítési arány 69% volt. Az eredmény jobb a tavalyinál, akkor a diákok 58,07% -a érettségizett sikeresen.

Az eredményekkel elégedetlen vizsgázók óvásukat tegnap, szerdán 16 óra és 20 óra között adhatták be. Az óvások felülbírálása után, július 10-én, hétfőn teszik közzé a végleges eredményeket.

Azoknak a diákoknak, akiknek első körben nem sikerült az érettségijük, jövő héten újra beiratkozhatnak a vizsgákra. A pótérettségi augusztusban lesz, elsőként román nyelv és irodalomból 21-én, 22-én anyanyelvből és irodalomból, 23-án matematikából vagy történelemből, majd 24-én a választott tantárgyból vizsgáznak a diákok. A pótvizsga eredményeit szeptember elsején közlik majd. Az óvásokat aznap 16 és 20 óra között lehet majd benyújtani. A végleges eredményeket szeptember 6-án teszik közzé.

Kovács Beáta Csilla