Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Építkeznek a reformátusok Érsemjénben – Új tető került a Csiha Kálmán gyülekezeti házra

Idén februárban az érsemjéni Csáki Márta lelkipásztorral a helyi református gyülekezet egyházon belüli lelki életéről, illetve a helyi ifjúsági hitélet szellemi és lelki gyarapodásáról beszélgettünk. A lelkipásztor akkor elmondta, a fiatalok minden adódó alkalommal egyházépítő szolgálatról tesznek tanúbizonyságot, sőt a lelkészhivatalban zeneoktatás is folyik, gitározni tanítja őket, férje, Csáki Károly kántor pedig furulya-csoporttal is foglalkozik. Tavaly alapították meg a gyülekezet vegyeskórusát is, az énekkarba minden korosztály „belefért” és megtalálta a közös hangot. Mint mondta, az ifjúsági foglalkozások lassan kinövik a lelkészi hivatalt, ezért az egykori református fiúiskola épületében, a Csiha Kálmán gyülekezeti házban is áttevődnek a tevékenységek, bár maga az épület régi és alkalmatlan erre a célra.

Epitkeznek 1

Májusban Keresztúri Lajos egyházközségi főgondnok arról tájékoztatott, hogy az ingatlant hamarosan felújítják, illetve annak későbbi rendeltetéséről elmondta, jól jön egy felújított, igazi közösségi ház, ahol bibliaórákat, konfirmációra való előkészületeket, kóruspróbákat, zenei oktatást és egyéb hasonló tevékenységet is lehet majd folytatni. A tetőcserét megejtve – első ránézésre valóban a megsüllyedt födém lecserélése látszott a legfontosabbnak – egy manzárdrészt is kialakítanak a gyülekezet anyagi helyzetének függvényében.

A nyár elején az egyházközség az önkormányzat pénzügyi támogatásával munkához is látott. Augusztusra, mire elkezdődtek a falunapi ünnepségek, már új tető piroslott az egykori, mintegy kétszáz esztendős épületen. Mi több, a tetőbeépítési munkálatok is elkezdődtek, illetve a falak támpillérekkel való megerősítését is befejezték. A tűzvédelmi követelményeknek is eleget tettek, illetve megtörtént az épület spóramentesítése is. Ebben az esztendőben még a nyílászárók cseréje is tervben van – mondta megkeresésünkre a hét elején a főgondnok.

Sütő Éva