Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Emlékművet faragnak a magyar reformációnak

Negyedik alkalommal szervezték meg a Partiumi Fafaragó Tábort, ennek Szalárd község másodszor adott otthont. Egy kétszer hat méteres dombormű készül itt, amely a magyar reformációnak szándékszik emléket állítani, a bibliafordítást próbálja ábrázolni. Az alkotók húsvéthétfőn érkeztek, és múlt hét végéig dolgoztak, tudtuk meg Sipos Bélától, a tábor szervezőjétől.

Sipos Béla, Szalai Norbert és Csoma Gergely

Sipos Béla, Szalai Norbert és Csoma Gergely

A reformáció 500. évfordulójának központi ünnepsége május 20-án lesz Nagyváradon, ők ennek szentelik az alkotást. Bár az még kérdéses, hova kerül, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székházának udvarára vagy máshová, de a KREK és Csűry István védnöksége alatt zajlik a munka, mellyel a reformáció 500. évfordulója mellett a magyar reformáció 450. évfordulójának is emléket kívánnak állítani. A tábort a szalárdi református gyülekezet, a polgármesteri hivatal, Kindle Norbert vállalkozó és a Dani Zoltán vezette Agapé Alapítvány támogatta. A vadcseresznyefából készült dombormű anyagát a szentjobbi hagyományőrző huszárok ajánlották fel, Csoma Gergely szobrászművész a szakmai vezetője a kis csoportnak, tudtuk meg Sipos Bélától.

Kiss János

Kiss János

 

Nem törekednek felekezeti kizárólagosságra

A tavalyi fafaragó táborban említette Sipos Béla, hogy a magyar reformátusság évfordulójának emlékére munkát kéne készíteni, idézte fel Csoma Gergely. „Abban a pillanatban, a szobraim születésénél is így szokott lenni, vizuálisan, teljesen készen láttam az agyamban ezt a táblát, rajta a figurákat, és rögtön mutattam is Bélának, miképpen képzelem el, hogy egymásra ragasztott vagy nútolt fadeszkákat képzelem el nemesfából, amibe lehetne egy reliefet faragni.” Azt is jelezte, hogy egy ilyen nagyméretű relief elkészítéséhez több idő kell, mint egy öt-hatnapos alkotótábor. Jelenleg a Budapestről érkezett Csoma Gergely szakmai vezetése mellett Kiss János fafaragó (Budapest) és Szalai Norbert iparművész (Nagyatád) dolgozik az alkotáson.

Csoma Gergely, Szalai Norbert, Kiss János, Sipos Béla és Dani Zoltán

Csoma Gergely, Szalai Norbert, Kiss János, Sipos Béla és Dani Zoltán

„Megrajzoltam a magyar nyelvű bibliafordítást felmutató bibliafordító vagy hitszónok figuráját, aki a közösségnek, a nemzetnek bemutatja egy mezőn, egy tájban a magyar nyelvű fordítást. A terv Bélának rögtön tetszett, azonnal továbbította a püspökségnek, és hála Istennek a püspökség rábólintott. (…) Ebben a nagyon gazdagon megmunkált, a famegmunkálás összes szépségét és gyönyörűségét bemutató felületben körülbelül nyolc-tíz figura jelenik meg, továbbá az erdélyi, illetve a partiumi táj. Azok az elbujtatott, de református ember számára teljesen nyilvánvaló református szimbólumok is leolvashatók a képről, amik nem hivalkodók, ugyanakkor nem felekezeti kizárólagosságra törekszenek. Mindenképpen úgy szerettem volna, hogy az ökumenizmus jegyében minden nemzettag, aki ezt látni fogja, esztétikai élményt kapjon, és itt nagyon fontos, hogy én szobrászi értékekre is törekszem ebben a megmunkálásban” – mondta Csoma Gergely. Megjeleníteni a magyar nyelvű Biblia rátalálását a nemzetre, „ez a munkának a kihívása, a munkának a szépsége, és az a lehetőség, hogy önmagamat is próbára teszem, a társaimat, és ugyanakkor alázatosan ezt az egész nemzeti létünk megmaradását biztosító eseményt híven tükrözni és élményszerűen átadni. Ez a cél, ez a törekvés és ezen dolgozunk, és hál’ istennek úgy látom, hogy lassan a munkaidő fele felé haladva biztos vagyok benne, hogy el fogjuk érni a célunkat” – mondta a szakmai vezető.

Csoma Gergely munka közben

Csoma Gergely munka közben

 

Felelősnek érzik magukat

A modern szobrászat elemeit is bele akarják építeni a reliefbe, ezért jelennek meg a keretből „kitörő” formák, például egy madárraj, a bánffyhunyadi négy fiatornyos műemlék templom, és a feltámadó Krisztus alakjának a keze is a képkereten van, túlmutat a megadott képmezőn, magyarázta Csoma Gergely. Hozzátette: „Óhatatlanul az ég felé törő Krisztusalakra rímel, tudatosan a kompozíció része a madárraj, vagy például a Bibliát felmutató hitszónoknak a mozdulatára rímel vele szemben a nép egyik tagja, az asszonyfigura, aki a magasba emeli a leánygyermekét, aki csodálkozva rámutat a Szentírásra. Ez a kompozíciós elemeknek egy olyan páros rímeltetése, ami jobban a kompozíció középpontja felé vonzza a tekintetet.”

emlekmu 6

A készülő relief

A készülő relief

A szakmai vezető megható vallomást is tett: „Életemben negyven évet töltöttem a moldvai csángókutatással, és Moldvában kellett bizonyos, a csángó történelemben szereplő figuráknak az emlékét plasztikailag, szobrászilag megörökítenem, de ezek viszonylag kis méretű, életnagyságú vagy másfélszeres életnagyságú portrészobrok, esetleg kisebb méretű bronzreliefek voltak. Ilyen nagyméretű, plasztikailag gazdag lehetőségeket kínáló famunkára itt nyílt lehetőségem, ami szobrászilag is rendkívül boldoggá tesz. Kevés szobrász képes arra, hogy saját pénzből finanszírozzon egy ilyen jellegű munkát, és én ennek az örömével, felelősségével éltem az utolsó évemet, hogy komoly biztatásokat kaptam, hogy erre lehetőség nyílik, ez meg is történt, és most itt vagyunk, a legjobb képességem és energiám szerint irányítom saját magamat és a társaimat is, hogy egy méltó munka jusson a romániai magyarság számára. Lehet, kicsit fellengzősen hangzik, de vannak olyan magyarországi emberek, akik felelősnek érzik magukat a határon kívül élő magyarság megmaradásáért, és ezért is dolgozom én, az egész életem erről szól.”

 Fried Noémi Lujza