Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Emlékezés Szent Istvánra

Szentmise és körmenet Szentjobbon

A hétvégén 12. alkalommal tartottak falunapokat Szentjobbon. A szórakoztató programok mellett vasárnap a római katolikus templomban szentmisével és körmenettel emlékeztek országalapító királyunkra, Szent Istvánra.

emlekezes 3

Szent István szobránál mondtak beszédeket

A megjelenteket, köztük Orbán László református lelkészt, Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselőt, Molnár József helybeli polgármestert és Búzás Ioan Nicolae alpolgármestert, a magyarországi vendégeket, Karacs Imrét, Sáp polgármesterét és Olajos Mihályt, Szentpéterszeg polgármesterét Kurila Gábor szentjobbi plébános köszöntötte.

szent istvanra 1

Kurila Gábor és Pitó Lajos, előtérben Szent István ereklyéje

Az ünnepi szentmisét Pitó Lajos szalacsi plébános celebrálta. Az ünnepek azért vannak, hogy megfürösszük szívünket, lelkünket, mondta a tisztelendő, az országalapító királyról szólva pedig hangsúlyozta: azt, hogy ma magyarként és keresztényként ünnepelhetünk, annak köszönhetjük, hogy Szent István jól választott. A szentmise befejezése előtt a hívek Szent István ereklyéjéhez járulhattak tiszteletadásra, miközben a Nagyváradi Fúvószenekar jelen lévő tagjai – akárcsak a körmenet és a koszorúzás idején – az alkalomhoz illő zenét játszottak. A körmenet Szent István ereklyéjével szép rendben vonult végig a templomkertben, majd a templom oldalánál lévő Szent István-szobornál gyülekeztek a hívek.

A szobornál elsőként Orbán László református lelkipásztor kapott szót, ő Lót és Ábrahám példázatán keresztül hívta fel a figyelmet arra, hogy Ábrahám az áldást választotta  a földi javak helyett, Isten pedig István király által megáldotta népünket. A lelkész Csűry István királyhágómelléki református püspöknek a közös imádságra buzdító felhívásából is felolvasott.

Igaz, hogy tizenkettedik alkalommal szerveztek falunapokat a településen, de ez az első alkalom, hogy Szentjobbon községi búcsút és falunapot tarthatnak, ez boldogság és büszkeség – mondta Molnár József polgármester. Sokan dolgoztak azért, hogy ez megvalósuljon, tette hozzá az elöljáró, aki azzal zárta beszédét: „Legyünk büszkék a szent jobbra, amelyet itt őriztek”.

Ha bízunk és imádkozunk, Isten megadja az alkalmat és a lehetőséget, ha keményen küzdünk és nem engedjük el egymás kezét, idézte fel Szabó Ödön egy szentjobbinak adott válaszát, amikor az a település községközponttá való alakításáról kérdezte. Sok helyen látott Szent István-szobrot, a szenjobbi abban különbözik azoktól, hogy ezen az ábrázoláson a királynak olyan az arca, mintha azt kérdezné: Istenem, vajon miért? – magyarázta a képviselő. Hiszen azok után, hogy annyi kegyelmet adott neki, Szent Istvántól a Jóisten azt vette el, aki számára a legfontosabb volt, akit uralkodásra készített. Szent Imre herceg innen egy településnyivel odébb lelte halálát. Érdemes elolvasni Szent István intelmeit, elgondolkodni azon, hogy mennyi bölcsesség van azokban a sorokban, amelyekkel oktatná, vezetné fiát. Például az, amit ma nagyon sokszor elfelejtenek elmondani arról, hogyan kell tisztelni egymást, s hogy a soknemzetiségű ország az erő, nem hátrány. Egyesek az elmúlt napokban megkérdőjelezték, hogy milyen jogon merünk magyarként ünnepelni, ilyenkor érdemes lenne ezeket az ezeréves, Szent István által leírt értékeket felmutatni, hogy ez a nép milyen alapokra akarta államát építeni, mondta Szabó Ödön. Erre az örökségre büszkék lehetünk, Bihar megye pedig különösen büszke lehet arra, hogy mindegyik Árpád-házi férfiszentünk kötődik a megyéhez. Különös kegyeltjei lehetünk mi a Jóistennek, hogy ennyi patrónusa van a mi térségünknek. Annak ellenére, hogy fiát veszítette el, Szent István továbbvitte a magyar nemzetet és királyságot, amelynek örökösei mind a mai napig mi vagyunk.

Hányszor fellázadunk, ha valami nem sikerül az életünkben, sokszor nincs türelmünk egymáshoz, pedig jó lenne egymást biztatni. Addig kellene egymást megbecsüljük, míg lehetőségünk van rá, és nem lenne szabad magunkat megosztanunk, hiszen az, hogy Szentjobbra kerüljön a községközpont, egyetlen szavazaton múlhatott volna, fűzte hozzá a képviselő.

szent istvanra 2A beszédek után a szentjobbi Vadvirágok népdalkör tagjai énekeltek, majd Somogyi Imre, a helybéli cserkészcsapat vezetője szólította a megemlékezés és tisztelet koszorúit elhelyezőket a szoborhoz. A koszorúzás után a cserkészparancsnok megemlékezett a Szent István ereklyéjét őrző Mercurius apátról, majd a fúvósok kíséretével a Himnusz közös éneklésével zárult az ünnepély.

Fried Noémi Lujza