Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elődök, utódok

Dicséretes, hogy váradi civil szervezetek is kiveszik részüket az első világháborús olasz fronton elesett magyar katonák emlékének ápolásából. Hallani, hogy legutóbb gyűjtést hirdettek – a református egyház közreműködésével – az Isonzó menti emlékhelyek egyikének-másikának felújítására. Főleg olyan emlékgúlákról van szó, amelyekhez hasonló a nagyváradi köztemetőben is áll egy ideje, de hogy pontosan mióta, azt nem tudni, illetve csak azok tudják, akik már-már szégyellősen odaépítették. Mert az ünnepélyes és hivatalos felavatása nem történt meg. Az önkormányzatnál úgy kellett annak idején kilobbizni, hogy legyen a két világháborúban Nagyváradon elesett honvédeknek is egy emlékművük, ha már a sírjaikat szétdúlták és „újrahasznosították” (a magyar hősi halottak parcellájában ma már csak egy szerény kis obeliszk-szerűség és körülötte pár szimbolikus műtárgy emlékeztet arra, hogy itt valamikor katonasírok voltak). De mivel az elöljáróság nem sietett beváltani ígéretét, a kijelölt helyre emelendő emlékjel alapzatára ügyes húzással egy „feladatkijelölő táblát” helyeztek el 2012 tavaszán a kezdeményezők. A tábla szövege sokatmondó: „Ezen a helyen fog állni az első és második világháborús magyar hősök emlékműve. Állíttatja Nagyvárad önkormányzata az RMDSZ kezdeményezésére. 2012 májusa.” A mulasztásra emlékeztető és egyben ígéretteljesítésre ösztökélő táblácska betöltötte történelmi szerepét, mert az emlékmű elkészült, ha csak egy ilyen szerény kőgúla formájában is, s ott áll a köztemető fősétányán. A felső tábla felirata az áldozatokra emlékeztet, az alsóé pedig mai kínlódásainkra.
Dénes László

elodok