Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Előadássorozat a Mária-kultuszról

Sok érdeklődőt vonzott szerda délután az az előadás, amelyet Fejes Rudolf Anzelm, a váradhegyfoki premontrei prépostság apátja, prépost-prelátusa tartott a Szűz Mária-kultuszról a nagyváradi barokk palotában.
Böcskei László római katolikus megyéspüspök házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, majd megköszönte az előadónak, hogy elfogadta a püspökség felkérését, és a három előadásból álló sorozatban beszél a Mária-tisztelet kialakulásáról, egyháztörténeti jelentőségéről és aktuális üzenetéről. A három előadás (Mária-jelenések az ősegyházban, Mária-misztika a középkorban, Mária-kegyképek egyházmegyénkben) összehangolt célja, hogy a mai keresztény ember előtt megmutassa Jézus anyjának a hitre, az emberi lélek kibontakozására gyakorolt spirituális hatását. A püspök elmondta, Anzelm atya már tartott tavaly ebben a témában egy előadást, melynek akkora sikere volt, hogy a hívek kívánságára ismét felkérték arra, hogy egy nagyobb lélegzetvételű sorozatban térjen vissza a katolikus egyház egyik legszentebb, legérdekesebb, ám legvitatottabb kultuszára. A szerdai előadás, Mária-jelenések az ősegyházban címmel valóban érdekes megvilágításban mutatta meg Isten anyjának tiszteletét. Szó esett a jelenések egyházjogi felfogásáról, valamint azokról, akik feltétel nélkül hisznek ebben, a gyanakvókról és a jelenések tagadóiról. Az apát elmondta, a Mária-jelenéseket nem a tudomány és nem az emberi értelem korlátjai szerint kell elfogadni vagy sem, hanem a hit olyan misztériumaként, amely elfogadása minden esetben erősíti a hinni tudó lelkét, hiszen a Szentszék által is elfogadott Mária-jelenések kivétel nélkül üzenetértékűek, és a jelenések „címzettjei” is meghatározzák ezeket a spirituális üzeneteket.
A vetítéssel egybekötött előadás hanganyagát a Mária Rádió stúdiója rögzítette. A következő részt a tervek szerint május 14-én ismerteti Anzelm atya, és a szerdai előadás népszerűségét tekintve valószínűleg sok keresztény ember talál spirituális útmutatót az elhangzó tények, tézisek segítségével.
Szőke Mária

Fejes Rudolf Anzelm és Böcskei László

Fejes Rudolf Anzelm és Böcskei László