Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Előadás Közép-Kelet Európa gazdasági versenyképességéről

2017. március 30-án, csütörtökön Chikán Attila közgazdász, az MTA rendes tagja, a budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora, volt miniszter előadásával folytatódik a RODOSZ Café – Velünk élő tudomány előadás-sorozata. A rendezvényre új helyszínen, a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában kerül sor. Az előadás címe: Közép-Kelet Európa gazdasági versenyképessége és ennek hatása mindennapi életünkre. Kezdés 18 órakor.

Chikán Attila professzor emeritus előadásában közérthető módon vázolja fel a régió versenyképességi helyzetét, rámutatva az egyenlőtlenségeket eredményező okokra is.

Chikán Attila professzor emeritus előadásában közérthető módon vázolja fel a régió versenyképességi helyzetét, rámutatva az egyenlőtlenségeket eredményező okokra is.

A rendszerváltozás idején egy pillanatra úgy tűnt, Románia és a régió országai gazdasági téren felzárkózhatnak Nyugat-Európa államaihoz. Mára kiderült: a régió gazdasági felzárkózása nem feltétlenül tekinthető egy sikertörténetnek. Egyes országok tudtak élni a kínálkozó gazdasági lehetőségekkel (tőkebeáramlás, piaci liberalizáció, csatlakozás az Európai közös piachoz, közösségi források megléte), és komoly gazdasági fejlődésen mentek keresztül, mások nem annyira. A szabad piac ugyanis szabad versenyt hozott magával. A versenyképesség magába foglalja mindazokat a gazdasági, politikai és társadalmi tényezőket, melyek egy ország esélyeit, fejlődési irányait meghatározzák. A gazdasági teljesítmény a legnagyobb mértékű közösségi szolidarítás mellett is győztesekre és vesztesekre fogja osztani a régiót, a versenyképesség mentén fog eldőlni, élhetünk-e például mi, erdélyi magyarok valaha a németek vagy éppen az osztrákok életszínvonalán?