Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Előadás Kelet-Európa és Erdély 1944 utáni történetéről

A RODOSZ Café –Velünk élő tudomány előadás-sorozat következő meghívottja dr. Stefano Bottoni, történész az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa. A Kelet-Európa és benne Erdély története 1944 után című előadásra 2017. május 18. csütörtökön 18 órai kezdettel kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában.

eloadas kelet europa

A meghívott kelet-Európa szakértő, olyan kérdésekre próbál választ adni, mint az, hogy honnan ered ez a fogalom, hogy kelet-Európa? Mikor, hogyan használták és mit értettek ez alatt a huszadik század folyamán? Van-e még értelme Kelet-Európáról beszélni és Kelet-Európa történetéről írni a hidegháború utáni egyesülő Európában? Az előadás tárgya a második világháború utáni szocialista Kelet-Európa összehasonlító vizsgálata, melynek középpontjában a régió felemásra sikeredett felzárkózási kísérlete áll a fejlettebb Nyugathoz. 1989 után újabb felzárkózási kísérlet indult a demokrácia nevében, de mára világossá vált, hogy ez a demokratikus felzárkózási projekt is megrekedt. A posztkommunista régió ismét a nyugati világ peremére sodródott, és a nagyhatalmak közötti globális összetűzés egyik helyszínét alkotja, miközben a kelet-európai társadalmakat áthatja a kiábrándultság és a kilátástalanság.

Stefano Bottoni (Bologna, 1977) 2001-ban végezte a Bolognai Egyetem történelem szakát, majd ugyanitt doktorált 2005-ben. 2006 és 2013 között a Bolognai Egyetem óraadó tanára volt, 2009 óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, 2012-től főmunkatársa. Fő kutatási területe a nemzetiségi politika Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel az erdélyi kérdésre; az államépítési törekvések Romániában a szocialista korszakban; a külpolitika és magyarságpolitika a Kádár-korszakban. Az utóbbi években tudományos érdeklődése a román és magyar állambiztonsági szervek összehasonlító szervezettörténete, valamint a szocialista korszakban tapasztalható mindennapi erőszak felé irányult. Legfontosabb publikációi: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956-1959). Csíkszereda, Pro-Print, 2006 (főszerkesztő), Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története 1952-1960. Csíkszereda, Pro-Print, 2008, A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015.

Az előadás a XXVI. Festum Varadinum rendezvénysorozatának részeként és az RMDSZ által alapított Communitas Alapítvány támogatásával valósul meg.

(Közlemény)