Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Előadás egy vitatott történelmi korról

Sok érdeklődőt vonzott a Polgári Magyarországért Alapítvány által támogatott, a Polgári Esték rendezvénysorozat keretében csütörtök délután megtartott előadás Nagyváradon. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kálvin utcai székházában Köő Artúr történész, tanár, a Trianon Múzeum munkatársa tartott előadást.

eloadas HA FER

A történész bemutatta a 23 óra 59 perc című Kárpát-medencei kutatási programot is. Ennek lényege, hogy a Trianon Múzeum olyan szemtanúkat keres, akik 1938–1944 között a Magyarországhoz visszacsatolt települések valamelyikén éltek (pl. Komárom, Kassa, Beregszász, Nagyvárad, Kolozsvár, Szabadka stb.), így tanúi voltak a magyar bevonulásnak, a magyar közigazgatás kiépülésének, a hétköznapi élet alakulásának.

A csütörtöki Adalékok a román–magyar viszony dualizmus kori történetéhez: a „Lex Apponyi” című előadás arra a jelenségre mutatott rá, hogy az 1900-as évek elején a nemzetiségi egyházi iskolákban egyáltalán nem kellett magyarul tanítani, amiből az következett, hogy az állam nyelvét a nemzetiségekhez tartozó milliók meg sem tanulták. Emiatt az akkori Wekerle-kormány kultuszminisztere, gróf Apponyi Albert 1907-ben megalkotta a népiskolai törvénycsomagot, amely komoly hazai és nemzetközi vitákat váltott ki.

(szőke)