Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Előadás a párkapcsolatról és a családról

A Partiumi Keresztény Egyetem Alumni központjának szervezésében Dr. Balogh Klára a Magyar Családterápiás Egyesület elnöke, család- és pszichoterapeuta tart előadást A nő és a férfi felelőssége és lehetősége a párkapcsolati, illetve családi életciklusokban címmel március 18-án, 17–19 óra között a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók-termében.

A családnak egyik alap feladata az állandóság, a kiszámíthatóság biztosítása, a másik pedig biztosítani a benne élő egyének, párok és magának a családnak a fejlődését. A fejlődés pedig változás. Az állandóság és a változás dinamikájának egyszerre okai és következményei az egyéni, pár és családi életciklusok.

Dr. Balogh Klára

Dr. Balogh Klára

Minden életciklusnak megvan a maga feladata, és benne mind a nőnek, mind a férfinak a maga szerepe. Ezek a szerepek részben hasonlók: pl. leválás a szülőkről, elköteleződés a párjuk iránt; részben különbözőek a nemektől függően: pl. az anyasággal járó kivonulás a korábbi élettérből, ráhangolódás a gyermekre, az apa családfenntartó szerepe, a karrier, a barátok és a család közötti egyensúly megtalálása. Ha nem tudják teljesíteni ezeket a feladatokat, nem tudják elérni a következő lépcsőfokot, vagy csak részben és konfliktusokkal telítve.

eloadas 1

Minden változásban ott van a veszteség, korábbi szerepek, látásmód, viselkedési szabályok, kapcsolati minőségek elengedése, mind ennek a felelőssége és a felszabadulás lehetősége. De mindig ott van egy új, következő fejlődési fokozat meglépésének a bátorsága, a kiteljesedés új lehetősége egy magasabb szinten.

eloadas 3

Az egyén, a pár, a család egymással kölcsönhatásban fejlődik. Hol a biológiai változás feszíti szét az addigi kereteket, követelve a változást, hol a családi, társadalmi elvárások, lehetőségek húzzák előre a párt, az egyént.

Korábban a rítusok irányt adtak ennek a változásnak, emlékeztettek a felelősségre és a lehetőségre is. Mai deritualizálódó világunkban talán nehezebb átlépni egy-egy új életszakasz küszöbét, de további nehézséget jelen a gazdasági-társadalmi környezet megváltozása, a válások, a mozaikcsaládok számának a növekedése. Ha e változásoknak nemcsak a vesztségét látjuk, hanem a túlélés lehetőségét is, talán könnyebb elfogadnunk a kialakult új helyzetet.