Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Élő hitünk őrzője Szent László

Nagyvárad római katolikus püspökségének sikerült betartania azt a vállalását, melyet fél esztendővel ezelőtt tett, mikor a Szent László Jubileumi Év kezdetekor megígérték a híveknek, hogy mindent megtesznek városalapító szent királyunk kultuszának megtartásáért, derült ki azon a sajtótájékoztatón, melyet tegnap délben tartott Böcskei László váradi megyéspüspök. A sajtótájékoztatón jelen volt Deák Árpád szobrászművész is.

elo hitunk 2

Bevezetőjében a főpásztor röviden összegezte azokat a tapasztalatokat, melyeket a Szent László Jubileumi Év eddigi rendezvényeiből leszűrhettek. Tagadhatatlan, hogy a jelenlegi váradi, Bihar megyei magyar keresztény társadalom nemcsak nagyon nyitott a legendás városalapító király kultuszára, és az ilyen jellegű rendezvények iránt nagyobb az érdeklődés és az igény. Ezt igazolják a regionális találkozók is, melyeken az egyházi szertartások mellett fórum jellegű találkozókat is szerveztek s fognak még szervezni. Az emberek érdeklődnek a lovagkirályhoz kapcsolódó történelmi, egyházi, kulturális témák iránt s az eddigi hasonló összejöveteleken nagyobb sok laikus fejtette ki véleményét, tett fel kérdéseket ezzel kapcsolatban.

„Az egyszerű ember ma, 2017-ben is tiszta hittel őrzi itt Szent László emlékét s ez a több mint vallásos tisztelet megtartja közösségünkben az élő hit erejét, így nagyon is aktuálissá vált, mintegy megelevenedett a jubileumi esztendő Lukács Evangéliumából kiemelt mottója, miszerint: A jó ember jó kincséből jót hoz elő!” – mondta a megyéspüspök.

elo hitunk 3

Az eddigi rendezvények kapcsán kiemelést érdemel a május 14-i Szent László zarándoklat, mikor is idén első alkalommal, a lovagkirály ereklyéivel több ezer hívő tartott körmenetet Nagyváradon keresztül egészen Szent László vérbeli sírhelyéig. A következő, a jubileumi esztendőhöz is kapcsolódó hasonló esemény október 5-én lesz megtartva, ez is egy zarándoklat lesz, melyen az egyházmegye valamennyi plébániája részt vesz.

A sajtótájékoztató második része egy olyan témát érintett mely az elmúlt esztendők során sok reménykedést, sok vitát és nem kis csalódást okozott a váradi magyarságnak, éspedig Szent László lovasszobrának felállítását Nagyvárad területén. A sajtótájékoztatón bemutatták azt a szobormakettet, mely a lovagkirályt ábrázolja, ezt Deák Árpád szobrászművész készítette el. Böcskei püspök elmondta, elvonatkoztatva a Szent László-szobor körül kialakult vitáktól a püspökség megpróbál „tiszta lappal” indulni, s kivitelezni azt, hogy a maketten látható szobor nagy méretben is felállításra kerüljön Váradon. A legkézenfekvőbbnek jelenleg az tűnik, hogy a lovas szobrot a várban állítsák fel, a lovagkirály feltételezett sírhelye fölött. Az eddigi tárgyalások során, melyet a püspökség az önkormányzattal folytatott arra lehet következtetni, hogy ez ellen a helyszín ellen Ilie Bolojan polgármesternek sem lenne kifogása. Böcskei elmondta, a szobor elkészítéséhez és felállításához magyarországi egyházmegyék illetve a magyar kormány támogatását is kérni fogják.

elo hitunk 1

A Reggeli Újság kérdésére, miszerint tud-e vállalni a püspökség bármilyen morális garanciát arra, hogy ez a szoborállítási terv nem lesz ismét csak egy kellemetlen epizódja az eddigi, politikai sárdobálássá vált „szoborhisztériának” Böcskei kategorikusan kijelentette, a püspökségnek az a célja, hogy tiszta lappal vigye végig a városalapító király szobrának felállítását, s ne engedje, hogy ezt a szent ügyet bárkik „átpolitizálják”. „Nem titkolt szándékunk, hogy az elkészített és bemutatásra kerülő szobor terve hozza közelebb egymáshoz Szent László király mai népét, és hogy a szoborállítás közös felvállalása, minden egyéb érdeken túl, már most egy olyan elköteleződésnek a megnyilvánulása legyen, amikor egymással és egymásért fáradozunk értékeink megőrzésében és biztosabb jövőnk építésében.” – mondta a főpásztor.

A Szent László lovas szobor makettje holnaptól megtekinthető a püspöki palota földszinti előcsarnokában.

Szőke Mária