Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elkezdődtek az iskolaigazgatói versenyvizsgák

Nem szerveztek 2008 óta országos szintű iskolaigazgatói, illetve aligazgatói versenyvizsgát. Erre nyolc év után ma került sor. Az újdonság, hogy az október 2-án, éjfélkor lezárult jelentkezési határidőre azon iskolák esetében, ahol magyar nyelvű oktatás (is) van, a tanügyi törvény értelmében a vezetőknek ismerniük kellett ezt a nyelvet is, illetve ugyanez vonatkozott más kisebbségi nyelven zajló oktatást biztosító tanintézetre is. Tehát ilyen óvodákba és iskolákba kizárólag azok jelentkezhettek, akik ismerték a kisebbségi nyelvet, illetve erről az illető kisebbségi párt képviselőitől volt ajánlásuk.

elkezdodtek az iskolaigazgatoi

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség szóvivőjétől, Claudiu Damiantól megtudtuk, hogy a megyében működő, jogi személyiséggel rendelkező 180 óvodai, általános és középiskolai oktatást biztosító tanintézet igazgatói és aligazgatói tisztségeinek betöltésére hirdettek versenyvizsgát.

Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes arról tájékoztatta lapunkat, hogy ahol magyar vagy más kisebbségi nyelvű oktatás zajlik, ott legalább az egyik iskolavezetőnek ismernie kell a kisebbségi nyelvet. Azt is hozzátette, hogy a módszertan szerint csak azok a versenyvizsgára feliratkozott jelenlegi iskolaigazgatók bukhatják el posztjukat, akik nem jelennek meg a vizsgán, vagy nem érik el az átmenéshez szükséges minimális pontszámot.

Egyébként Nagyváradon a színmagyar tannyelvű iskolákban – mint az Ady Endre Líceum (Vad Márta igazgató), a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Zalder Éva), a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium (Zsíros Anikó) és a Szacsvay Imre Általános Iskola (Pásztor Gabriella) – a jelenlegi igazgatókon kívül mások nem jelentkeztek e tisztség betöltésére. Nem pályázott viszont senki az aligazgatói poszt betöltésére a Iosif Vulcan Főgimnáziumban és a Szacsvay Imre Általános Iskolában, valamint vidéken a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban. Azt is elmondta Kéry Hajnal, hogy a bihardiószegi általános iskola igazgatójának jelentkezése el lett utasítva, mivel nem tudta időben feltölteni az internetes platformra a jelentkezéséhez szükséges összes dokumentumot. Egyébként a magyar többségű településeken, például Értarcsán, Érbogyoszlón, Szalacson és Érszőllősön nem akart senki a helyi általános iskolák vezetője lenni.

A vizsgák után október 17. és november 17. között szervezik meg az állásinterjúkat, illetve az önéletrajzok kiértékelését. Az eredményeket november 18-án hozzák nyilvánosságra, óvásokat benyújtani november 21–23. között lehet, ezeket pedig november 24. és december 9. között bírálják el. A végleges eredményeket december 16-án hagyják jóvá, és továbbítják a szakminisztériumnak.

(sükösd)