Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elkelt a zsombék!

Szerdán délelőtt rendkívüli tanácsülés volt Érmihályfalván, amelynek keretében két napirendi pontban döntött a testület. Egy újabb költségvetés-módosítás keretében beiktatták a város pénzügyvitelébe az elmúlt időszakban befolyt kormány- és megyei pénzeket.

A második pontban visszatértek egy három hónappal ezelőtt előterjesztett parcellavásárlás ügyére, amely akkor az RMDSZ-frakció kétharmados hiánya miatt nem ment át a szavazáson.

Krizsán Csaba (középen), az alkubizottság új elnöke

Krizsán Csaba (középen), az alkubizottság új elnöke

A szóban forgó parcella egy 1557 négyzetméteres zsombék a Báthory István utca végében, amelyre a kialkudott, a költségvetésbe foglalt, illetve elkülönített összeg 39 ezer lej volt.

Az ominózus réten a csatornázási munkák folytatásaként átemelő szivattyútelep létesítése van tervbe véve. A parcella hivatalosan felértékeltetett négyzetméterenkénti ára 3,5 euró. A tulajdonosokkal – Oláh Sándor RMDSZ alelnökkel, és testvéreivel, Oláh Istvánnal és Oláh Imrével – 5, 5 euróban egyezett ki az alkubizottság. A magas árkülönbözet miatt, amit akkor a néppártosok nem díjaztak, az ügy visszakerült az alkubizottság asztalára.

Az alkubizottságban azóta változások történtek, mivel Karsai Attila lemondott elnöki tisztségéről. (Az alkuszok jelenlegi felállása: Krizsán Csaba, Gheorghe Chiş, Gazsi Zsolt, Kovács Attila, Benkovits Angela, Ovidiu Indrie és Krizsán Zsolt.)

Míg augusztusban tehát Karsai Attila terjesztette elő a felvásárlás részleteit, ezúttal az új elnök, Krizsán Csaba vázolta a kiegyezést mondván, a döntés végül is azért esett az Oláhék parcellájára, mert nagyobb volt az utcafrontra eső rész, míg a többi számításba jövő tulajdonosnál ez a szempont nem állta meg a helyét. Az alkubizottság ezúttal 4,45 euróban állapodott meg a tulajdonosokkal a parcella négyzetméterenkénti árában, amelyet elfogadott az RMDSZ-frakció, viszont a néppárt négy tanácsosa tartózkodott.

Arról azonban nem esett szó, hány ajánlatot kapott a bizottság, és ki mennyiért vesztegette volna a maga zsombékját. Egyetlen parcella került még szóba, de az, mint elhangzott, magába foglalja a Móka patak medrét is, melyet kizáró oknak minősítettek.

Sütő Éva

Múlt hét csütörtökön közöltük a Reggeli Újságban az Elkelt a zsombék című tudósításunkat, mely egy érmihályfalvi esettről tájékoztatta olvasóinkat. Azaz nem mindenkit, ugyanis különös módon a cikk megjelenésének napján a Reggeli Újság teljes kötege szőrén-szálán eltűnt Érmihályfalván, tehát pont a legérintettebb olvasók nem kapták meg ezt a lapszámot. Az említett tudósításban szereplő személyek némelyike a cikk kapcsán aztán nemtetszését fejezte ki riporterünknek, kifogásolva, hogy miért kellett egyáltalán ezzel (az amúgy közügynek számító) esettel foglalkozni? Mivel lapunknak elsődleges célja a közvélemény objektív tájékoztatása a közösséget érintő történésekről, úgy láttuk jónak, hogy az „eltérített” cikket még egyszer leközöljük, hiszen érmihályfalvi olvasóinknak is joguk van értesülni a településükön történt tanácsüléseken zajlottakról.  Az eset kapcsán a cikk szerzője fontosnak tartotta, hogy tisztázzon pár dolgot és félreértést. szerk. megj

Az ügy margójára

Nevezett Oláh Imre tehát sérelmezi, hogy a Reggeli Újságban közzé tett tudósításban szerepel a neve. Ezúton szeretném felhívni a figyelmét, hogy a múlt heti ülésen többször is elhangzott a neve, illetve az előterjesztett határozatjavaslatban is fel volt tüntetve, valamint feltételezhetően az ülésen készült jegyzőkönyvben is szerepelni fog, ami természetesen nyilvános a lakosság számára, minek megfelelően a város honlapjára is fel szokott kerülni. Ugyanakkor, ha az Oláh család az önkormányzattal kötött üzletet, ami ennél fogva nem magán-, hanem közügy, az adófizetőknek joguk van tudni róla.

Oláh Imre azt is nehezményezi, hogy rétnek, zsombéknak neveztem a városnak eladott parcelláját. Megjegyezetném, a tanácsülésesen is rétnek nevezték ezt a területet, amelynek rokon értelmű szavai: zsombék, zsombékos, nádas, mocsaras, láp, ingovány, stb.

Továbbá újságírói minőségemben ingyenélőnek, hazudozónak nevez, akivel ígéretei szerint majd „megitatja a tintát”, sőt egyéb hasonlókat is kilátásba helyez (nevezett által írásban rögzítve).

Ezúton közlöm a tisztelt esténkénti „üzengetőmmel”, ha az újságírás nem is olyan úri szakma, mint teszem azt a böllérkedés, azért nem szoktam szégyenkezni miatta. És nem cseresznyéztem önnel egy tálból, se disznót nem őriztünk együtt, hogy olyan szavakkal illessen, amilyenekkel a privát beszélgetésnek szánt irományát megtűzdelte.

A rend kedvéért, szerdán este jeleztem az ügyet Nyakó József polgármesternek – annál is inkább, mivel az Oláh testvérek egyike, mint ahogyan az a cikkben is szerepel, a helyi RMDSZ szervezet alelnöke – felhívva a figyelmét arra, hogy nem ártana szólni helyettesének, hogy a botrány elkerülése végett fogja vissza fivére írogató kedvét, mivel a fent említett cikk sajtóetikailag nem kifogásolható.

A polgármester froclizó és gúnyos válasza, megnyilatkozása nem volt újdonság számomra. Szinte mintha hájjal kenegették volna a hallottaktól. Felháborodásom csak még inkább kihozta belőle a „finom” elöljárói gúnyt, aminek következtében többre már nem is voltam kíváncsi. A szakma meg szokta magát bosszulni! – mondta végezetül, kárörömmel.

Én meg azt mondom, az emberekkel való sorozatos gúnyolódás, nyegleség és arrogancia is meg szokta magát bosszulni. Arról a tényről nem is beszélve, hogy a cikkben említett üzlet egyik haszonélvezője éppen a polgármester úr által képviselt helyi szervezet alelnöke, vagyis a helyi szervezet második embere. Ha úgy vesszük, akár ez is megérne egy misét. Főleg, hogy a határozat-javaslatot is a polgármester úr terjesztette elő.

Sütő Éva

az ugy