Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elkaszálnák a pályázatot a liberálisok

Augusztus 29-én tartották a Bihar megyei Tanács ehavi rendes ülését, melyen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tanácstagjai megakadályozták egy közel hárommillió euró pályázat benyújtását, mivel ellene szavaztak annak a határozatnak, mellyel a pályázathoz szükséges területet megkaphatta volna a Bihar Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség (AJOFM).

elkaszalnak

Ionel Avrigeanu, a liberálisok frakcióvezetője a napirendi pont tárgyalása előtt közölte: nem támogatják a kétharmados többséget igénylő határozat. Ennek oka, hogy a megyei önkormányzat egy Traian Blajocivi utcai területét osztotta volna fel, hogy az ügynökség megkapja a 2000 négyzetméteres területet tíz évre, melyen – mint azt Békési Csaba, az ügynökség igazgatója elmondta a tanácstagoknak – egy közel hárommillió eurós pályázattal egy, a munkaerőpiac felmérésével és szakképzéssel is foglalkozó központot építenének, egyébként elsőként Romániában.

A liberálisok egyetlen érve az volt, hogy szerintük nem oda kellene építeni a központot, ahol a megyei önkormányzat kijelölte a megfelelő területet, hanem a Rulikowski (ma Armatei Române) utcában, a Területi Munkaügyi Felügyelőség, Kataszteri Hivatal stb. közelébe.

Mind Békési Csaba, mind Pásztor Sándor elmondta, hogy fontos lenne a terület átadásnak jóváhagyása, mivel legkésőbb szeptember elején be kell nyújtani a RO-HU pályázatot, ennek ellenére a liberálisok ismét zsaroláshoz folyamodtak, mondván: ha ott lesz a központ, ahol ők szeretnék, jóváhagyják azt. Végül a meddő vita után ellenszavazataikkal megbuktatták a tervezetet, azt sem véve figyelembe, hogy a munkaerőhiány és a szakképzés nem politikai kérdés, és hogy a tervezett beruházás végeredményben a megye és Nagyvárad lakóinak válna hasznára.

Ezt követően Pásztor Sándor elmondta, hogy szintén a napirenden szerepel egy határozattervezet, melyben a váradi önkormányzat kért területet a megyeitől egy kerékpárút építésére, s benne fel sem merült a gondolat, hogy a kért telek helyett másikat ajánljon fel bármilyen indokra is hivatkozva, azonban élve törvényadta jogával, visszavonta a napirendről azt a tervezetet, mely a váradi önkormányzatnak kedvezett volna. Mint az ülés végén elmondta, hamarosan rendkívüli ülést hívnak össze a vitatott határozattervezetek kapcsán.

Az ülés után Pásztor Sándor elmondta, hogy létrehoznának, és erről megegyeztek, a magyar partnerrel, mivel a munkaerőhiány mindenütt égető kérdés, egy olyan központot, ahol ezt a jelenséget mind magyar, mind román oldalon kezelni tudnák. A liberálisok tudják, hogy ellenállásukkal bukik a projekt, és ezt a magyar fél számára is nehéz megmagyarázni. Ezt egy hasonló kérdéssel állította párhuzamba, hogy a következő ülésig tárgyalhassanak egymással.

Fried Noémi Lujza