Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elballagtak a PKE végzősei

A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanévzáró ünnepségét tartották meg szombaton a nagyvárad-újvárosi református templomban. Az eseményen Ráksi Lajos egyetemi lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. A program a Szózat közös eléneklésével kezdődött, majd Tőkés László európai parlamenti képviselő, a PKE elnöke hirdetett igét. Pál apostol efezusiakhoz írott levelére alapozva hangsúlyozta, az öncélú tudás mit sem ér. Mint mondta, a mai világban minden eddigi kornál gyorsabb ütemben fejlődik a tudomány, s az információhalmaz szinte végtelen. Ezért nem lenne elég, ha a PKE pusztán információátadó intézmény lenne, hiszen a Szentírás is tudtul adja, hogy az egyetemen tanultaknak csak akkor lehet hasznuk, ha azok az élet tudásává válnak. A hallgatók felé azt üzente: nem elég szakembernek lenni, az anya és apa szerepét is be kell tölteni az életben, s nem elég rangot vagy elismerést kivívni, hanem a közösségért is kell tevékenykedni.

János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora a múlt tanévben végzett tevékenységgel vetett számot. Mint elmondta, az egyetemre jelenleg mintegy ezer hallgató jár, akiket 94 főállású oktató képez. A neveléstudományok és a közgazdaság terén két új alapképzés is indult az év elején, megalapult az egyetem tanárképző intézete. Az Erasmus diákcsere-program keretében idén 65 partiumos diák tanult külföldön és 17 hallgató jött Váradra más országokból. Az egyetem emellett több együttműködési megállapodást is kötött, valamint számos konferenciát, műhelymunkát, kiállítást, könyvbemutatót szervezett. Az eseményen köszöntőbeszédeket mondtak még a magyar egyházak képviseletében Vinczéné Pálfi Judit református előadó-tanácsos, Pék Sándor római katolikus esperes, valamint Mályás Attila evangélikus lelkipásztor. A Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusa nevében Szűcs Zoltán köszöntötte a hallgatókat, s rövid beszédet mondott még többek közt Jánosi Zoltán, a nyíregyházi főiskola rektora és Csiba Péter, a komáromi Selye János egyetem rektorhelyettese.

Az eseményen közreműködött a PKE kórusa is, amelyet három ének során felváltva vezényelt egy-egy zeneszakos végzős. A kitűnő eredményt elért diákok részére szóló érdemoklevelek kiosztását, valamint a végzősök és másodévesek közötti szimbolikus kulcsátadást és -átvételt követően az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével végződött.

 Szombati-Gille Tamás