Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Elballagtak a lorántffys nyolcadikosok

A múlt héten, péntek délben volt a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium VIII. osztályának ballagási ünnepsége. Hagyományos módon ezt a nagyvárad-olaszi református templomban tartották meg.

Mintegy 30 gimnazista diák mondott köszönetet tanárainak, iskolájának és búcsúzott a Lorántffytól az ünnepi istentisztelet keretében. Délelőtt 11 órától volt az utolsó osztályfőnöki óra, ezt követően pedig szép rendben, Zsíros Anikó osztályfőnöknő vezetésével, a diákok átvonultak a templomba és kezdetét vette az ünnepség. Az igét Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdette, aki ezúttal boldog édesapaként is jelen volt az ünnepi alkalmon, ugyanis két nyolcadikos lánya ballagott. Igehirdetése elsősorban bátorítás volt a diákok számára: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!“ – hangzott az ige Ézsaiás könyvének 43. részéből.  A püspök az Istenbe vetett hit fontosságát emelte ki a diákok számára: egy korszak végetértével talán kissé félve, szorongva tekintenek az előttük álló időszakra, mégis bízzanak, ne féljenek az újtól, mert az Úr nem változtatja meg ígéreteit. Ez az ige személyes üzenet, jó reménység mindenkinek.

elballagtak

Ezt követően Tolnay István leköszönő tanügyi tanácsos osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel, majd Szabó Zsuzsanna iskolaigazgató megható szavai következtek. Az igazgatónő beszédében kifejezte annak örömét is, hogy most, nyolcadik osztály végén nem végleges búcsúzásról van szó, hiszen szeptembertől nagyon sokan a Lorántffyban folytatják majd tanulmányaikat. Ugyanakkor megköszönte azoknak a szülőknek a bizalmát is, akik már első osztálytól kezdődően a gimnáziumba íratták az immár ballagó diákokat. Az ünnepi beszédek után a hetedik osztályos diákok búcsúztatója következett. A gyerekek dalokkal, versekkel köszöntek el iskolatársaiktól, egy-egy szép gondolatot helyeztek el a közösen elkészített nagy tarisznyába.

Mindezek után a nyolcadikosok verses, zenés összeállítására került sor, a diákok örömmel, szomorúsággal és meghatódottsággal vegyes érzésekkel búcsúztak egymástól, szeretett tanáraiktól, iskolájuktól. A műsor végén háron tanuló, Halicki Enikő, Milotai Beatrix és Ferencz Péter foglalta össze az elmúlt négy évet és mondott köszönetet a nyolcadikosok nevében Zsíros Anikó osztályfőnöknek, a tanári karnak, az iskola szeretetteljes, nevelő és mindenkor bátorító közösségének.

Végezetül az osztályfőnök ünnepi szavai következtek, s aki minden diákot név szerint kiemelt és jutalomkönyvvel, oklevéllel ajándékozott meg. A tanárnő megköszönte a kollégák kitartó és lelkiismeretes munkáját, majd a szülőkhöz szólt. Háláját fejezte ki és kérte őket, hogy ezentúl is, jóllehet már igazi kamaszokról van szó, ugyanolyan figyelemmel és törődéssel kövessék gyermekeik útját, ahogyan azt az eddigi évek során is tették.

Az ünnepség az útravaló batyuk átadásával zárult, amelyet Márton Katalin rajztanárnő készített a hetedik osztály közreműködésével. Istentisztelet után a ballagók a szülők, barátok és ismerősök gratulációit, virágcsokrait fogadták, majd csoportkép készült.