Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Együtt ünnepelték az új tanévet

Kilenc erdélyi és partiumi református tanintézet tartotta közös tanévnyitó ünnepségét vasárnap a Nagyvárad-olaszi templomban. Az ünnepi istentiszteleten Csűry István püspök hirdetett igét, hangsúlyozván: az egyházi közösségnek és a református oktatásban résztvevőknek küldetése, hogy nem nagy szavakat puffogtatva, de minden mondatnak hangsúlyt adva, hirdessék és tettekkel bizonyítsák, hogyan épül fel a keresztyén kultúra.

Az igehirdetést követően Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd Zsíros Anikó, a házigazda Lorántffy-gimnázium igazgatónője szólt a kézdivásárhelyi, sepsiszentgyürgyi, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, nagyenyedi, nagyváradi és kolozsvári református tanintézmények küldötteihez. Mint hangsúlyozta, a felekezeti oktatásban résztvevő diákoknak más az értékrendjük: érzékenyebbek a jóra, hiszen a mindennapokban is rendszeresen találkoznak Isten szavával.

Schwarcz István fizikatanár Csűry István püspöktől vehette át az idei Bethlen-díjat

Schwarcz István fizikatanár Csűry István püspöktől vehette át az idei Bethlen-díjat

Az esemény keretében köszöntőbeszédet mondott még Szűcs Éva tanügyi előadótanácsos, Gáll Sándor, az erdélyi református egyházkerület kancellárja, Nagy Éva a tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárságának kabinetigazgatója, Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, valamint Mikló Ferenc esperes.

A hagyományokhoz híven az ünnepi tanévnyitó keretében adták át a Bethlen-díjat is, amelyet minden évben pedagógusoknak ítélnek oda, a hazai református oktatásban kifejtett eredményes és maradandó szellemi értékeket teremtő tevékenységükért. A Bethlen János erdélyi kancellárról elnevezett díjat idén Schwarcz István nyugalmazott fizikatanár, a Lorántffy-gimnázium egykori aligazgatója nyerte el. A laudációt Szatmári Ildikó magyartanárnő olvasta fel.

Az évnyitó ünnepségen közreműködtek a nagyváradi Csillagocska Református Zeneóvoda gyermekei és pedagógusai, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kórusa és diákjai is Kiss Huba kántor, valamint Kiss Tünde és Szakács Ottilia felkészítésével. Kovács Yvett, az iskola XII. osztályos tanulója Szabó Lőrinc Őszi fák című alkalomhoz illő versét szavalta el. A rendezvény a himnusz közös eléneklésével zárult.

Sz. G. T.