Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egykori tanulók meséltek a mai diákoknak

Egykori tanítványok, tanárok és mai diákok gyűltek össze szombaton a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban megszervezett, Aranyemberek 2016 című pályaorientációs napon. A gimnázium és a Pro Lyceum Alapítvány közös programja keretében a középiskolás hallgatók mintegy negyven meghívott szakembert faggathattak munkájukról, pályafutásukról, a választott hivatás előnyeiről és hátrányairól.

egykori 1

Az orvosok, mérnökök, kutatók, tűzoltók és rendőrök mellett megannyi szakma jeles képviselőjét meghívták a találkozóra. Az újságírószakmát lapunk, a Reggeli Újság két munkatársa képviselte, Czele Júlia, a hírrovat szerkesztője és Borsi Balázs főszerkesztő, aki egyébként „hazatért” egykori alma materébe, hiszen nagyszalontai származású és a mai magyar iskola elődjében koptatta az iskolapadot.

A pályaorientációs nap megnyitóját reggel tartották meg az iskola klubtermében, ahol bemutatták a jelenlévő diákságnak a meghívottakat és ismertették a nap programját. A foglalkozásokat a szépen felújított és rendben tartott Váradi úti iskolaépület termeiben tartották. Minden tanteremben más és más szakma képviselője várta a csoportokban érkező diákokat. Az újságírók például éppen a tanáriban kaptak helyet. Egy-egy beszélgetésre fél óra állt rendelkezésre, ezután újabb diákcsapat érkezett a meghívottakhoz. A diákok többsége nagyon is érdeklődő volt és remek kérdéseket tettek fel, ami a rendezvény létjogosultságát támasztja alá. Az újságírás iránt érdeklődő gyermekek előbb megszeppenve hallgatták az ismertetőt, aztán felszabadultan kérdeztek, és mivel az egész foglalkozás interaktív jellegű volt, be is kapcsolódtak a baráti beszélgetéssé alakult tájékoztatókba.

egykori 2

A szervezők mintegy negyven szakembert hívtak meg, hogy a diákok első kézből tájékozódhassanak a különböző szakmákról. Amint az eseményt lezáró értékelő gyűlésen Mészár Julianna, a tanintézet igazgatónője elmondta, második alkalommal szervezték meg a pályaorientációs napot. Megköszönte a szervező tanítók, tanárok munkáját és meleg szavakkal köszöntötte a „hazatérő” meghívottakat is, a szakemberek túlnyomó többsége ugyanis hajdúvárosi vagy innen származik, és a világ számtalan pontján állnak helyt szakmájukban. Az igazgatónő elmondta még, tulajdonképpen minden előadó „valakinek a valakije”, ismerőse, barátja, rokona, és megköszönte, hogy áldoztak idejükből a fiatalság látókörének bővítésére.

egykori 4

Az Aranyemberek című, egyébként több kezdeményezést is magában foglaló projekt egyik elindítója, Szemes Lajos informatikus azt emelte ki rövid hozzászólásában, hogy fontos az, ha a szalontaiak vagy az innen elkerültek vissza-visszatérnek, és gondot fordítanak a felnövekvő generáció támogatására, informálására. A záróelőadáson jelen lévő dr. Pető Csilla szaktanfelügyelő, egyetemi tanár a szalontaiak kezdeményezését követendő példaként említette, mondván, hogy a megyében más ilyen jellegű tájékoztató iskolai rendezvények nincsenek, pedig igény volna rá.

egykori tartalek

A Reggeli Újság főszerkesztője is szólt a teremben egybegyűlt meghívottakhoz és diákokhoz. Borsi Balázs elmondta: újságíróként sokfelé jár, sokat lát és tapasztal, de a hajdúvárosi pályaorientációs képzés egyedülálló kezdeményezés. Arra kérte a meghívottakat, a tanárokat és a diákokat, hogy vigyék hírét ennek a programnak, hogy máshol is tartsanak ilyen jellegű találkozókat, mert a diákoknak nagyon nagy szükségük van arra, hogy első kézből tájékozódjanak a különböző szakmákról, ahhoz, hogy amikor eljön az idő, a bennük kialakuló legreálisabb kép alapján tudjanak szakmát, vagy a továbbtanulási lehetőségek közül választani. Borsi Balázs kiemelte ugyanakkor, hogy a meghívott előadók példaként voltak a diákság elé állítva, ami azt is bizonyítja, hogy az érdeklődők láthatták, a szűkebb környezetükből is sokaknak sikerült jelentős karriert elérniük, és olyan szakmai pálya van mögöttük, ami alapján lehetnek példaképei a mai felnövő generációnak. Ám ezeket a sikeres embereket meg kell mutatni, be kell mutatni, „kézzel foghatóvá” tenni a diákok számára, hogy láthassák, akár a szalontai külvárosi kerületekből indulva is lehet sikeresnek lenni.

A szervezők minden meghívottnak emléklappal és a tanintézet logójával ellátott plakettel kedveskedtek. A találkozó az alma mater udvarán egy közös fotó elkészítésével zárult, és mind a szervezők, mind a részvevők egyetértettek és megegyeztek abban, hogy jövőre ismét megtartják a napot, és visszatérnek a gyermekekhez.