Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egykori lelkészeikre emlékeztek az olasziak

A vasárnapi istentisztelet keretében került bemutatásra a váradolaszi református templomban dr. Pálfi József lelkipásztor könyve, amely a templomépítő Keresztesi József lelkipásztor életéről és munkásságáról szól. A Körös-parti református templom felszentelésének 230. évfordulója alkalmából felavattak ugyanakkor három emléktáblát is, amelyek az Olasziban szolgáló lelkipásztorok névsorát örökítik meg.

egykori lelkeszeikre 2

Igét hirdetett a könyv szerzője, dr. Pálfi József nagyvárad-réti lelkipásztor, a PKE rektora, aki a Zsidókhoz írt levél 11.,7/c verse alapján arra mutatott rá: ahogy Noé bárkája is csak egy volt, úgy egy eklézsia is van a világon, vagyis egy egyház, az Isten egyháza.

A Keresztesi Józsefről szóló monográfiát dr. Bernáth Béla Levente lelkipásztor, a Debreceni Teológia történelemprofesszora mutatta be. Mint elmondta az 1748–1812 közt élt Keresztesi József a maga kora tudósi eszményeinek megfelelően polihisztori műveltséggel rendelkezett, többfajta tudományágot művelt és élete végéig egyházi szövegeket, zenéket és verseket is írt. Széleskörű munkáinak egybegyűjtése a szerző 8-10 éves kutatómunkájába került. Keresztesi József 1784-ben került Nagyváradra és még három év telt el míg az olaszi templom felépülhetett egy nehéz, és bonyodalmas időszakban, hiszen a városban és a városon kívül is nagyon sokan igyekeztek akadályozni azt, hogy II. József türelmi rendelete nyomán a reformátusok újra gyülekezetet alakíthassanak.

egykori lelkeszeikre 1

A templomban az olasziban szolgált lelkipásztorok pergamenre írt névsorát is felavatták. A szószék szomszédságában felállított három emléktábla közül kettőn 1557-től 1660-ig, a törökvészig szolgált lelkészek, míg a harmadikon az 1696-tól napjainkig az olaszi gyülekezetben szolgált és szolgáló lelkészek nevei sorakoznak. A táblákat Vincze László mérnök, az ország egyetlen merített-papír gyárának, a szentendrei Vinczemill-nek tulajdonosa adományozta a gyülekezetnek.

Sz. G. T.