Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egyháztörténeti könyvet mutattak be

Keresztség kiszolgáltatásával kezdődött a nagyvárad-olaszi gyülekezet könyvbemutatót is magába foglaló istentisztelete. Tőkés László EP-képviselő és neje, Lévai Tünde, Apor nevű kisfiát Nemes Csaba budapesti lelkipásztor keresztelte.

Az istentiszteleten Sándor Lajos várad-újvárosi lelkipásztor hirdette az igét. A lelkész 84. zsoltár 6-7. verse alapján a boldogság témakörét járta körül igehirdetésében. Jézus boldog-mondásait is példaként hozta, és Gyökössy Endrét idézve elmondta, a boldogság nem egyéb, mint növekedés, fejlődés, emelkedés. A gazdasági válságot is példaként említve elmondta, keresnünk kell egy olyan erőforrást, ami nem merül ki, tudni kell, hogy van erő, ami valós boldogságot ad és Isten erejébe kell belekapaszkodni. „Az a szerencsés, aki megérkezik a felismerésig: hogy az én erőm az Úrban van” – zárta igehirdetését a lelkipásztor.

egyhaztorteneti 2

Tőkés István könyvét mutatták be

A prédikáció után Veres-Kovács Attila parókus lelkész köszöntötte a gyülekezetet, a hirdetések ismertetése után azt is elmondta, hogy Tőkés István, A Romániai Magyar Református Egyház élete 1944–1989 között című kötete, melyet Hermán M. János teológiai tanár mutatott be, 50 lejért megvásárolható a parókián.

A kötetbemutató során Hermán M. János utalt a 98. életévéhez közeledő, a kötetbemutatón jelen lévő Tőkés István 1983-as kényszernyugdíjaztatására, mely után felkérték, hogy írja meg az egyháztörténeti munkáját. A teológia professzort kutatni sem engedték, a saját birtokában lévő dokumentumokra alapozva írta meg munkáját, mely végül 1990-ben jelent meg először, Magyarországon. A könyvben többek között szerepel a nyomdatermékek jegyzéke, szó esik benne a zsinat-presbiteri rendszerről, az egyházi önkormányzatokról, a centralizmus veszélyeiről is, hangzott el. A könyvbemutató után Tőkés István kapott szót, mint mondta, az egyház az Ige mértékében maradhat meg, akárcsak a gyülekezetek is.

A keresztelő pillanatai

A keresztelő pillanatai

Az istentisztelet végén Tőkés László szólt a gyülekezethez, az örvendetes családi esemény kapcsán elmondta, sajnálja, hogy édesanyja nem érhette meg ezt a pillanatot, a könyv kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet: a református egyháznak szüksége van a megtisztulásra mind az egykori ügynököktől, akik nem csak a lelkészek közé, hanem a presbitériumokba is beszivárogtak. Kitért a hírszerzés vezetőjének ama kijelentésére, miszerint akadályozzák az autonómia kialakítását, és a belső megosztottság veszélyére is felhívta a figyelmet.

Fried Noémi Lujza