Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egy újabb mézesmadzag a mihályfalvi főgimnázium számára

Hosszú évek óta tanteremhiánnyal küzd az érmihályfalvi mezőgazdasági főgimnázium. 2014 elején már-már úgy tűnt, sínre kerül a mintegy hat esztendeje vajúdó iskolabővítési terv anyagi része, amelyet egy újabb kormánytámogatásnak köszönhetően el tudott volna indítani az önkormányzat. Viszont hamarosan kiderült, ez a projekt is dugába dőlt. A sorozatos kudarc következményeként még abban az esztendőben néhai Kiss Imre, a tanügyi szakbizottság egyik tagja is lemondott tanácsosi tisztségéről.

Mint arról már nemegyszer beszámoltunk, az osztálytermek hiánya miatt a főgimnáziumnak a helyi tűzoltóság épületét is igénybe kellett vennie, mely épület valamikor az iskola tulajdonát képezte. Mivel a két szomszédos intézmény között sohasem jött létre megállapodás az épület visszaszolgáltatására vonatkozóan (bár érdekvédelmi képviseletünk szinte mindig kormányon volt), a főgimnáziumot bérleti díj fizetésére kötelezte a tűzoltóság, néhány olyan szabad helyiségért cserében, amelyet a belügyminisztériumhoz tartozó intézmény nem is használt. Ilyen volt például a zuhanyzó.

Voltak már kísérletek az iskola bővítésére, de azok ilyen-olyan okokból mindig dugába dőltek. Sem a területhiány, sem pedig a szűkös anyagi keret nem engedte a terjeszkedést.

2014 elején azonban körvonalazódni kezdett egy újabb bővítési lehetőség, amelyet Nyakó József polgármester terjesztett a képviselő-testület elé. Ez a kormány által finanszírozott pályázat a folyamatban lévő iskolaépítések munkálatait hivatott volna finanszírozni.

egy ujabb mezesmadzag1

Az iskola utcafronti épülete, amit a tűzoltóság használ

Krizsán Csaba tanácsos, a főgimnázium korábbi aligazgatója elmondta akkor, hogy 2008-ban fogtak hozzá az említett iskolaszárny megépítéséhez. A kezdetek kezdetén egy szatmárnémeti kivitelező csak a kifizetések arányában vállalta a munkálatokat. Így amikor elfogyott pénz, a beruházás már az alapoknál „parlagon” maradt, így idestova tíz esztendeje porladozik az iskolaudvaron.

A tanintézet vezetősége és a cég között a szerződés úgy köttetett meg, hogy újabb pénzalap esetén folytatják a munkálatokat. Abban az időben két tervvel is nekivágtak az intézmény bővítésének: egyik a régi műhelysor felújítását célozta, a másik pedig a szóban forgó új szárny felépítésére vonatkozott, viszont azóta sem jött össze a rávaló. Egyikre sem.

Volt még egy parlamenti választások előtti kormánykoalíciós ígéret is, de persze ebből sem lett semmi.

A 2014 elején előterjesztett lehetőség szerint az iskola helyett az önkormányzat lehetett volna a projekt gazdája, illetve a kivitelezési szerződés megkötése is ráruházódhatott volna. Persze ha az OTP Consulting nem felejti ki a dokumentációs dossziéból az iskola adóhivatali bizonylatát, amelyen elbukott ez a tervezet is, vagyis az a 3,1 millió lejes beruházás, amelyből egy háromszintes épületre, több osztályteremre és mellékhelyiségekre futotta volna.

Idetartozik még az a kis „apróság” is, hogy az egykori városvezetőség minden tanévnyitón Nagykágyát, illetve Székelyhídat hozta fel példának, miszerint ezeket mindig kedvezőbben bírálta el a mindenkori tanügyminisztérium, ami a pénzek leosztását illeti.

Csak a lényeg fölött siklottak el mindannyiszor. Nagykágyán, valamint Székelyhídon találtak területet az iskolaközpontoknak, míg a mihályfalvi önkormányzat nem tudott ennek helyet biztosítani, mivel az iskola területét a 90-es évek privatizáció lázában szétosztották.

2015-ben Nyakó ismét bejelentette, hogy Kolozsváron aláírta a finanszírozási szerződést, illetve leadta a közbeszerzési dokumentációt is. Az aktákat az Észak-Nyugati Fejlesztési Ügynökség ellenőrzi, és a szükséges módosítások alapján megállapítják, mennyi önrész terheli a várost, ami minden bizonnyal több lesz az előzőleg meghatározott két százaléknál, és hogy a többletköltséget vállalják, hiszen egy égetően szükséges beruházásról van szó.

Az új épület, amelynek még abban az évben, vagyis 2015-ben el kell készülnie, háromszintes – földszint és két emelet – lesz, tizenkét, szakoktatást szolgáló teremmel.

Azóta is készül…

A pénteki rendkívüli tanácsülésen viszont Nyakó egy teljesen új ötlettel állt elő: a Mezőgazdasági Főgimnázium sportpályájának befedésére adódott pályázati lehetőség, amiből nem csak az iskola, de a város egésze is nyerhet, ha elkészül a 616 ezer lejre becsült beruházás. Ha a még nem létező költségvetésbe beleférne, akár műfűvel is lehetne borítani a létesítményt.

Hogy mikor lesz valami a tervből, senki nem tudja.

De jól hangzik.

Sütő Éva