Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egy interjú margójára

A Reggeli Újság június 14-ei számában megjelent, Az autóba a féket is tegyük be című, Szabó Ödönnel készült interjúval kapcsolatban szeretném pár sorban a véleményemet kifejteni.

Nagyon tetszett a tisztelt parlamenti képviselő úr álláspontja Ilie Bolojan váradi polgármester magyarellenes politikájával kapcsolatban. Én is azon a véleményen vagyok, hogy a 21. században nem lehet egy vegyes lakosságú városban minden döntésünkkel és megnyilvánulásunkkal a jelenleg kisebbségben élő magyarok ellen uszítani. A polgármester „úr” felnőtt ember, egy pár éve Nagyváradon éli életét, és rá kell vagy kellene eszmélnie már arra, hogy már nem a Rév melletti községhez tartozó Birtin (Bertély) kis román falucska lakosa. Mint polgármester minden váradi érdekeit kellene képviselnie, attól függetlenül, hogy őshonos magyar vagy román az illető, vagy esetleg az utóbbi 30-40 év alatt ideszakadt regáti, esetleg moldáviai. Meg kell értenie, hogy nem hozhat döntéseket az utóbbiak javára, sértve az előbbiek jogait.

Szeretném megírni azt is, ami nem tetszett az interjúban. Azzal kezdeném, hogy mint nyugalmazott történelem-földrajz szakos tanár, nem vagyok egyetlen politikai párt tagja sem, de kissé bosszant az, hogy a tisztelt képviselő úr minden alkalommal elég sokat foglalkozik Tőkés László európai parlamenti képviselő úrral. Szerintem felháborító azt mondani, hogy „ő csak beszél a Bibliából, de nem hisz abban, ami benne van”. Ilyen véleménnyel, hogyha a 17. században, mondjuk az ellenreformáció éveiben élünk, a judicium delegatum extraordinarium elé citálná, és kegyelemből gályarabságra ítélné.

Tisztelt Szabó Ödön képviselő út, én nem akarom Róma szerepét játszani Karthágó és numídiai Masinissa közötti konfliktusos határviszály megoldásában, de véleményem szerint, mint a történelmi tények is bizonyítják, a két vitázó fél hibájából nyertes nem lehet, csak a harmadik nevető, mindkettő számára a könyörtelen ellenfél. Már az az érzésem, hogy ön nem elégszik meg a Masinissa szerepével, és néha-néha átveszi az öreg Cato szerepét („…az én véleményem az, hogy Karthágót el kell pusztítani”). Elnézését kérem a kissé kioktatónak tűnő magatartásom miatt, de egyszerűen és magyarul leírom ide: ezzel minden erdélyi magyar politikusnak, attól függetlenül, hogy milyen politikai nézeteket vall, fel kell hagyni, mert jóra nem vezet. Hogy ha nem fogunk össze, 2014-ben nem lesz európai parlamenti képviselőnk, és három év múlva a román parlamentben sem.

Ez nem riogatás, de ha önök arra számítanak, hogy a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt azért jött létre, hogy egy-két év után csak úgy visszaszivárogjanak az RMDSZ-be, véleményem szerint tévednek. Tegyük fel azt a változatot is, hogy megerősödnek 1-2 százalékra, akkor egyik magyar párt sem lépi át a parlamentbe jutás küszöbét, és országos szinte oda jutunk, ahol Várad van jelenlegi helyzetében, nem lesz beleszólásunk az országos ügyekbe.

Befejezésül, tisztelt Szabó Ödön képviselő úr, gondolom, nem ártana egy kissé elmélkednie Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele 1. részének 4., 5., 6., 7., 8. versein.

Tisztelettel,

Tóth András, Élesd