Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Egy érmelléki államférfi emlékezetére

Vasárnap, a délutáni órákban a Bernáth József nevét viselő iskolaépület előtt gyülekeztek a mihályfalviak, ahol az egykori érmelléki országgyűlési képviselő és ’48-as hadfi emléktáblája áll. Az ünnepet igeolvasással és rövid köszöntőbeszéddel nyitotta meg Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, majd átadta a szót Kovács Zoltán egyházi főgondnoknak, aki ismertette az egykori államférfi életútját, a forradalomba és szabadságharcban betöltött szerepét.

Mint mondta, az érmelléki és ezen belül a mihályfalvi szabadságharcosok legkiemelkedőbb személyisége Bernáthfalvi Bernáth József (1801–1860) volt. Élete összefonódott Bihar vármegye politikai életével, szabadságharcával. Előbb Bihar vármegye tiszteletbeli, majd tényleges szolgabírójává nevezik ki, majd 1837–41 között az érmelléki járás főszolgabírójaként, később 1839-től a pozsonyi országgyűlés érmelléki követeként szerepel. 1842–45 között pedig bihari alispánná nevezik ki.

Ünnepi díszben

Ünnepi díszben

1848. március 22-től Bernáth József Bihar vármegye állandó közcsendi bizottmányának tagja, majd a bihari ellenzék a székelyhídi választókerület népképviselőjének választja meg. 1848. május 27-én Nagyvárad díszpolgárává nevezik ki.

Tagja volt az országgyűlés Bécsbe küldött 100 tagú küldöttségének is. Bihar vármegye önvédelmi harcának szervezésében is tevékenyen részt vett.

Egy érmelléki államférfi babérjai

Egy érmelléki államférfi babérjai

A szabadságharc leverése után kötél általi halálra és jószágvesztésre ítélték. Ezt a halálbüntetést később életfogytiglani fegyházra változtatták. Két és félévi fogság után családja kegyelmet kér számára. Birtokait elveszítve – jószágai így került a Bujanovicsok kezére – 1860. március 14-én agyvérzésben hal meg. A református templom alatti kriptában alussza örök álmát, a család többi tagjával egyetemben.

Kovács Csenge, az idei Márciusi Ifjak Díj birtokosa

Kovács Csenge, az idei Márciusi Ifjak Díj birtokosa

Halálának 155-ik évfordulóján intézmények civilszervezetek, pártok, valamint a kolozsvári magyar konzulátus nevében Takács Péter Attila konzul helyezett el koszorút az egykori államférfi és ’48-as hadfi emléktáblájánál.

Kuthy Lajos (1813–1864) író, drámaíró emlékére állított márványtábla is az iskolaépület falán található. Az itt született író a szabadságharc idején kormánytisztségig vitte. A sokat vitatott sorsú irodalmi személyiség emlékére csak Nyakó József polgármester helyezett el koszorút…

Petőfi Sándor emlékezetére

Petőfi Sándor emlékezetére

Innen ünnepi istentiszteletre, később a Széchenyi térre vonultak át, ahol az ünnepi műsor tovább folytatódott, ezúttal a Petőfi-táblánál. A koszorúzások után a Bartók Béla művelődési házban átadták az idei Márciusi Ifjak Díjat, melyet idén Kovács Csenge vehetett át.

Beszédet mondott Cseke Attila Bihar megyei parlamenti képviselő, közreműködött a Nyíló Akác néptánccsoport, a GGG Irodalmi Stúdió, a Veres László Zsolt Városi Kórus, valamint a Csilinka gyermekkórus.

Sütő Éva