Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Drámapedagógiai napokat tartottak Nagyváradon

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Nagyváradi Drámapedagógiai Műhely Erdély-szinten egyedülálló programját, az Országos Drámapedagógiai Napokat. A terület neves magyarországi képviselői (Kovács Andrásné Rozika néni, Előd Nóra, Kunné Darók Anikó, Kovács Éva, Achs Károly, Balogh László, Kis Tibor, Török László, Zalavári András és Török László) által vezetett csoportfoglalkozásokra alapozott intenzív továbbképzőre az ország különböző részeiből közel 150 résztvevő érkezett.

Dramapedagogiai 2

A foglalkozásokat vezető magyarországi csapat

A Partiumi Keresztény Egyetemen otthont kapó rendezvényen megjelent pedagógusokat minden bizonnyal az rokonítja leginkább egymáshoz, hogy valamennyiük szemléletének középpontjában a gyermek áll. Ők azok, akik a tanításról az élményszerűen megtapasztalt tanulásra helyezik a hangsúlyt, akik a korai felejtésre ítélt ismeretbifláztatás helyett az érzelmi intelligencia fejlesztésére is figyelnek. Mert szeretni, „életes életet” élni tudó, fejlett személyiségű fiataloknak kívánják átadni a stafétát, ennek érdekében vállalják a tanulást, olykor még a nyugdíjas koruk előtt is.

A PKE, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bihar Megyei Pedagógusok Háza által támogatott rendezvény fő mozgatórugója Rusz Csilla, a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola tanítónője, aki kedves munkacsapatával igényesen személyközpontú rendezvényszervezésből is iskolapéldát mutatott. Az – emiatt is – otthonos hangulatú program hat csoportfoglalkozást kínált minden részvevő számára, de a programpontok sorában volt másodikos gyerekek által bemutatott drámajáték, gyermekverseket és a mesék dramatikus feldolgozását hozó könyvbemutató (Tóth Ágnes, Kovács Éva), színész által bemutatott előadás, meglepetés-zenéléssel (Talentum Keresztény Együttes) felvezetett állófogadás és a szervezőcsapat által betanult dráma-bemutató is. Az említett intézmények képviselői által is megtisztelt eseményen számos szép gondolat elhangzott, melyek idézésére e hely nem kínál lehetőséget.

Dramapedagogiai 1

Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke (a bal szélen) köszönti az egybegyűlteket

A magvas gondolatok közül most csak a magyarországi drámapedagógia egyik nagymesterének, Kovács Rozika néninek – egykori mesterétől tanult – gondolatait idézzük, melyek akár a rendkívül színvonalas rendezvény mottójaként is értelmezhetők: „A gyereknek nincsen egyetlen olyan pillanata sem, amiért a pedagógus nem felel. A gyerek mindig játszani akar, és ez a »mindig játszani akarás« a pedagógusok dolga!”

Ozsváth Judit
Nagyvárad