Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Dokumentumfilm-bemutató volt Érsemjénben Csiha Kálmán életéről

Szombaton délután az érsemjéni Fráter Lóránd művelődési otthon dísztermében került sor a dr. Csiha Kálmán református püspök életét bemutató, Jobb az Úrban bízni című dokumentumfilm első, nyilvános vetítésére.

Az érdeklődőket a filmet készíttető Pro Semjén Egyesület elnöke (alulírott) köszöntötte. A film elkészítését az egyesület már korábban célul tűzte ki, azonban a megfelelő anyagi forrásokat mindössze 2013 telére sikerült előteremteni. A film megvalósításához szükséges összeget a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal bocsátotta az egyesület rendelkezésére. Utóbbit az egyesület elnöke külön megköszönte Áder János köztársasági elnöknek, illetve Dr. Gróh Gáspárnak, a Köztársasági Elnöki Hivatalon belül működő Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága vezetőjének. Szintén köszönetet mondott a támogatásért Heumann Erzsébetnek, illetve Jutasi Kálmánnak, akik kapcsolati tőkéiket felhasználva működtek közre a támogatás megszerzésében. Ezt követően az egyesület elnöke Balázsi Józsefnek, Érsemjén község polgármesterének adta át a szót, aki kiemelte: Csiha Kálmán élete példaként szolgált és szolgál ma is civileknek és egyháziaknak egyaránt, majd sajnálatának adott hangot, amiért a református egyház vezetői, képviselői véleménye szerint nem fordítanak elég gondot a püspök emlékének, munkásságának ápolására. Csáki Márta, Érsemjén református lelkésznője is csatlakozott az előtte szóló véleményéhez abban a tekintetben, hogy Csiha Kálmán, annak ellenére, hogy számos megpróbáltatáson ment keresztül, minden körülmények között példát tudott mutatni.

Csorba Sándor, a Pro Érsemjén Egyesület elnöke köszönti az egybegyűlteket

Csorba Sándor, a Pro Érsemjén Egyesület elnöke köszönti az egybegyűlteket

Cseke Attila Bihar megyei parlamenti képviselő szerint Csiha Kálmánban akkor is megmaradt a szabadság szelleme, amikor ő maga éppen nem is volt szabad. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta Csiha egyik korábbi beszédét, aláhúzva, hogy a püspök úr szavai az évek távlatából sem vesztették el érvényességüket, azaz a mai ember számára is értékes üzenetet hordoznak.

A film készítői közül Lakatos-Balla Tünde szerkesztő osztotta meg az ünneplőkkel a film készítése során szerzett élményeit. Bevallása szerint a rendelkezésre álló nyersanyag bősége egyszerre jelentett áldást és kihívást. Arról az élményéről is beszámolt, ahogyan a filmmel való munka lassan megváltoztatta benne a Csiha Kálmánról kialakított képet, a munka végére ugyanis a püspökkel szemben ápolt tisztelete még inkább elmélyült. Annak a reményének adott hangot, hogy ezt az érzést a nézőknek is sikerül majd átadnia a filmen keresztül. Utolsóként a püspök lánya, Nagy Attiláné Csiha Emese intézett rövid beszédet a mintegy kétszáz fős hallgatósághoz. Nagy Emese köszönetet mondott az érsemjénieknek, köztük Balázsi József polgármesternek, apja emlékének őszinte és kitartó ápolásáért.

A film megtekintése előtt a nézők a községi könyvtár vezetőjének, Fülöp Mártának a tolmácsolásában hallgathatták meg Csiha egyik költeményét, amely mind témájában, mind az előadásmódnak köszönhetően segített a filmre való ráhangolódásban.

Az ünnepi beszédek elhangzása után került sor a Debrecen Városi Televízió KFT által elkészített film ünnepélyes levetítésére.

Méltó befejezésként a résztvevők koszorút helyeztek el a püspök mellszobra előtt.

Csorba Sándor