Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Díjátadással egybekötött könyvbemutatót tartottak a hajdúvárosban

Ünnepélyes hangulatban, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét Nagyszalontán Dánielisz Endre könyvbemutatója és kitüntetése. Áder János magyar köztársaság elnöke, ez év márciusában tett látogatása alkalmából a hajdúvárosban, személyesen ismerkedett Dánielisz Endre helytörténésszel –, mely után Nagyszalonta, Nagyvárad és Debrecen együttműködése révén felterjesztette Dánielisz Endrét, Szalonta díszpolgárát, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjére. A díjátadásra a Szalontai Magyar Házban, a Hajdúhét keretében, a Szalontai Magyar Napok alkalmából, csütörtökön került sor, melynek levezetését Balázs Anita, a helyi lap, a Szalontai Napló szerkesztője vállalta, aki elsőnek a Debrecenből érkezett Pajna Zoltánt, Hajdú – Bihar Megye önkormányzatának elnökét szólította a pódiumra. A magyarországi vendég, a napjainkban is aktív, korát meghazudtoló, alkotó, 93-ik évében járó, Dánielisz Endre életpályáját ismertette, annak sokrétű munkásságát ecsetelte.

dijatadassal

Biró Rozália, Bihar – megyei szenátor, az ünnepelt Dánieliszt, békés polgárként jellemezte, akitől minden felforgató tevékenység távol áll, példamutató szorgalmát 34 kötete bizonyítja, s aki hasznára kíván lenni az emberiségnek.

Mile Lajos kolozsvári főkonzul, értékelte a szorgalmas Dánielisz Endre munkásságát, mely után átnyújtotta neki a Magyar Érdemrend Lovagkereszt díjat.

Dánielisz megköszönte a kitüntetést, felidézve Áder János köztársasági elnök, látogatása alkalmából, vele való társalgását, és közvetlen népszerűségét értékelte. Szűcs László, a Várad folyóirat főszerkesztője, a frissen megjelent, Dánielisz Endre: Közkincsé lett a teljes Arany- életmű című kötetet ismertette, melynek alcíme: Tanár úr, a kultúrmindenes, valamint Szilágyi Aladár nagyszalontai beszélgetései Dánielisz Endrével.

Szűcs László Arany János életművének részleteit idézte. Szilágyi Aladár elmondta; alig néhány héttel ezelőtt készített interjút Dánielisszel, s tekintettel annak előrehaladott korára, arra gondolt, majd tapintatos kell legyen  a tanár úrral, ám hamar kiderült, az interjúalany igencsak „megtréfálta”, meglepte, ugyanis fiatalos mozgásával, kitűnő memóriájával, szinte „két vállra fektetet” a kérdezőt.

Sára Péter