Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Diakónusok végeztek a PKE-n

A Partiumi Keresztény Egyetem egy teljesen új szakot indított el három évvel ezelőtt. A felmerülő egyházi igényekre válaszolva olyan diakónusok képzésére vállalkozott, akik a 21. századi kihívásoknak megfelelve tudják betölteni helyüket a gyülekezeti életben, egyházi hátterű diakóniai intézményekben. A lelkipásztori, presbiteri tisztség mellett a klasszikus bibliai modell szerint a diakónus az, aki egy gyülekezet, közösség életében a szegényekkel, idősekkel, betegekkel, árvákkal, bajba jutottakkal törődik. Ezt hivatástudattal, egész élete odaszánásával teszi, mert a diakónia életforma.

diakonusok

A modern kor új kihívások elé állítja a diakóniai munkát végzőket, a krízishelyzetbe jutott emberek életében alapos szakmai felkészültséggel, a humán tudományok legfrissebb eredményeinek felhasználásával tudnak segítséget nyújtani. A diakónia többletet is jelent a segítségnyújtásban: nemcsak odahajolást, felemelést, hanem a Szentlélek által a hit átadását, kimunkálását, életre szóló útmutatást.

Öt hallgató tett sikeres államvizsgát július 3-4-én Kolozsváron, a BBTE Református Teológia karán. A vizsgákon derekasan helyt álltak, szép eredményeket érve el. Kívánjuk, hogy végzős hallgatóink szolgálatán, életén Isten áldása legyen, diakóniai munkájukban eredményesek legyenek.