Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Derűssé tenni az időskort

Kellemes hangulatú klubösszejövetelt tartottak a minap a nagyváradi Szent Márton Öregotthonban. Az esemény meghívottja volt Kiss Emőke pszichológus, aki arról beszélt a jelenlévőknek, hogy miként tehető aktívvá, hasznossá, derűssé az időskor, majd Körösi Edita mutatta be Modern mesék szépkorúaknak című könyvét és olvasta föl néhány írását.

A délutáni találkozó háziasszonyaként elsőként Radu Aliz, a Caritas Catolica monitorizációs irodájának vezetője, az idősek nappali klubjának irányítója köszöntötte a résztvevőket. Szólt az idősek klubjának létrejöttéről. A napközi (amely a Caritas Catolica egyik szolgáltatása) célja, hogy a városban lakó idős emberek ellátogassanak az öregotthonba, találkozzanak az ott lakókkal, megosszák egymással élményeiket, örömeiket, gondjaikat. Egy klubtalálkozó két részből áll: az egyik felében egészségügyi és életmóddal kapcsolatos témákat vetnek föl, a második résznek pedig valamilyen kulturális vonatkozása lesz. A klub a szívügye Radu Aliznak, aki azt is megemlítette: az öregotthonban sokrétű tevékenységet folytatnak. Segítőtársa Greabu Andrea, az otthon szociálismunkása, aki hangsúlyozta: minden találkozónak fontos szegmense, hogy emberi kapcsolatok szövődjenek.

Kiss Emőke pszichológus arról beszélt, hogyan tehetők aktívvá a nyugdíjas évek, miként varázsolható derű és harmónia az idős emberek mindennapjaiba. Nem csak csúnya oldala van az időskornak (betegség, a szeretett társ elveszítése stb.), nem csupán olyan történések, amelyeket nehéz feldolgozni. Az aktív nyugdíjassággal kapcsolatban kifejtette: nem lehet a munkát, a ténykedést egyik napról a másikra sutba dobni. Jót tesz az idős ember lelkének, ha valami hasznosat tehet, foglalkozik az unokákkal, a családdal. Egy ilyen jellegű idősek klubja pedig kitűnő alkalmat teremt arra, hogy az öregeknek legyen kivel beszélgetniük, megosztaniuk egymással bút és örömöt. Bizonyos kor után megjelenhet a leépülés (demencia; Alzheimer-kór). A megfelelő gyógyszerek mellett sokat segíthetnek a különféle terápiák, speciális tevékenységek (memóriagyakorlatok stb.). Ha nem tornáztatjuk az agyunkat, berozsdásodik. A rendszeres mozgás, a mindennapi séta is sokat segíthet abban, hogy az idős ember jó érezze magát. Kiss Emőke megemlítette: olyan nálunk a gyógyszer, mint a mankó. Holott tisztában kell lenni azzal, hogy a fájdalom erősebben jelenik meg, ha van valami lelki probléma. A pszichológusnő szólt továbbá az olvasás, az irodalom megnyugtató, jó hatásáról. Sok örömöt adhat az embernek, ha van valamilyen háziállata (kutya, cica). Kellenek a kapaszkodók. Sokat segíthet a hit, az Istenbe vetett bizalom, a szülőföldhöz való ragaszkodás. „Ha megbántanak, próbáljunk megbocsátani. Nem jó, ha a lelkünkben harag, agresszió van valaki iránt. Igyekezzünk felülkerekedni bizonyos dolgokon. Ne csak a rosszból induljunk ki. Rajtunk múlik, hogy betokosodott, megszomorodott, vagy pedig jókedvű, derűs idősek leszünk” – magyarázta a szakember. Azt is tanácsolta, hogy az idős emberek ne járjanak talpig feketében, csakis sötét színekben. A színeknek is megvan a maguk hatalma. Az élénk színek fölvidítanak. Végül szó esett arról, hogy hinni kell a fiatalokban. Lényeges, hogy az idősebb emberek milyen példát adnak az ifjabb nemzedéknek.

A jótanácsok, javallatok után mutatták be Körösi Edita nyugalmazott röntgenorvos Modern mesék szépkorúaknak című kétnyelvű (magyar és román) könyvét. A kötetet a saját és édesapja képzőművészeti munkáiról készült reprók illusztrálják. A doktornő jó pár évig vidéki körorvosként gyakorolta a praxist. Számos szomorú, illetve víg történet gyűlt össze ezen esztendők során. Amint az előszóban megfogalmazta: „Mindenki élete kész regény, ahogy mondani szokás. Engem érdekelnek az emberi sorsok, függetlenül a kulturális színvonaltól, és egy 2500 lelkes faluban leképeződik az egész társadalom kicsiben. Ebből ihletődött ez a könyv.” A szerző felolvasta néhány írását, s azt is elmondta: készül a második kötet. A rendezvény dedikálással zárult.

Tóth Hajnal