Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

December 1. Nagyváradon

Nagyváradon is megünnepelték tegnap Románia nemzeti ünnepét, december 1-jét.

1918. december 1-jén tartották a gyulafehérvári nemzetgyűlést, ahol a megjelent 1228 küldött kinyilvánította azon szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánság és Máramaros – összesen 26 történelmi magyar vármegye – csatlakozzon a Román Királysághoz. Bár a románok döntése később „hivatalosan” megfelelt a wilsoni elveknek, a valóságban az elszakadás egyoldalú határozat eredménye volt.

december 1

A nemzetgyűlésen elfogadták a Gyulafehérvári Kiáltványt, amelyről napjainkban egyre több szó esik. A kiáltványban egyebek mellett azokat a vállalásokat kérik számon a magyarok, amiket a nemzetgyűlésen „megígértek” nekik. „Az új román állam megalakításának alapelveiként a nemzetgyűlés kinyilvánítja a következőket: 1) A teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában. 2) Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének.” (Részlet az 1918. december 1-jei gyulafehérvári kiáltványból)

Váradon a Nagyvásártéren (ma December 1. park) lévő román katona szobránál tartották a hivatalos ceremóniát. A történelmi román egyházak képviselőinek áldása mellett elhangzott beszédeket követően megkoszorúzták a szobrot, a városban pedig katonai felvonulást tartottak.

A Szakszervezetek Művelődési Házánál 2700 adag babgulyást osztottak szét, ám még ez is kevésnek bizonyult, annyian álltak sorba a meleg ételért. A várakozók közül többen elveszítették türelmüket, dulakodni kezdtek, a csendőrségnek kellett rendet tennie.

B. B.