Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Csontok, koporsók, kérdőjelek

Pár hónappal ezelőtt olvashattak lapunkban arról a furcsa, áldatlan helyzetről, hogy a váradi magyarság egyik fő büszkeségének tartott Szent László templom alatt egy igencsak elhanyagolt temetkezési hely található, feldúlt, meggyalázott sírokkal, összetört koporsókkal, szétdobált csontvázakkal. Mióta van a jelenlegi siralmas állapotban a híres templom alagsora, egyáltalán mit rejt ott a mélység, s hogyan hagyhatták a templomért felelős papi személyek, hogy a legendás helyen meggyalázott magyar sírok felett nem egyszer politikai kampányshow-k zajlódjanak, mai napig nem tudni pontosan. A váradiaknak ez a templom különös jelentőséggel bír, hiszen ötven évvel ezelőtt, mikor a kommunista ateista diktatúra vezérei le akarták ezt bontani, a váradiak élőláncot vontak a templom köré s testükkel védték azt. Furcsa módon a véres terrorrendszer elvtársai elálltak a szándékuktól, s mai napig egyfajta Szent László csodaként emlegetik ezt az azóta világhíressé vált esetet a keresztény világban. Szégyenletes tehát, hogy a felszíni látszat alatt horrorfilm díszleteknek bátran beillő valóság húzódik.

csontok 3

De a Szent László templomról, talán névadó nagykirályunk legendás mivolta miatt is, mai napig több (nem egy esetben már modernkori) legenda is kering a köztudatban. Akadnak még olyan öreg papok, akik hallottak, tanultak vagy olvastak egy bizonyos „Körös-parti apátságról”. Ezt már több egyházi személy kereste az elmúlt évszázadok alatt, de senki nem bukkant a nyomára, s csak feltételezik, hogy az egykori titokzatos apátság romjaira épülhetett a Szent László templom, ugyanis szokás volt olyan helyre istenházát húzni, ahol már azelőtt is megszentelt hely, építmény állt. És természetesen a titokzatos alagutakról szóló városi legendák is itt vannak. Egy újabb, mai napig fennmaradt régi történet szerint a templom alagsorából alagút vezetett a Kossuth utca elején levő egykori, majd a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben lebontott hatalmas műemléképületek jégvermeihez, ahol a legenda szerint a deportált váradi zsidók értékeit, műkincseit rejtette el az akkori zsidó hitközség vezetősége. Persze ezek első hallásra amolyan kalandfilmbe illő teóriák, azonban az tény, hogy a Szent László téren levő titokzatos és körülbelül 120-150 éves alagutak létezéséről a mai hatóságok is tudnak, ugyanis a Körösök Vízügyi Igazgatósága mai napig azért nem tudta felújítani ezen a környéken a csatornahálózatot, mert a munkálatok mindig elakadtak a téglákból kirakott vízelvezető alagutak miatt. 1970-ben például a Szent László térre bontásra kirendelt daru alatt beszakadt az út, s emiatt abba is kellett akkor hagyják a munkálatokat.

Olyan régi és bonyolult alagútrendszert találtak ugyanis itt a vízügyi szakemberek, hogy egyszerűen nem tudtak mit kezdeni vele. Két évvel ezelőtt, mikor a vízügyi igazgatóság felújítási tervei miatt megbontották a Kossuth utca azon részét, ahol egykor a hatalmas bérházak álltak, megdöbbenve tapasztalták, hogy a part mellett a vártnál sokkal mélyebben vannak a keresett téglaalagutak, s azok, akik Ceauşescu ideje alatt lebontották itt a házakat, érthetetlen módon a váradi szeméttelepről teherautókon ideszállított hulladékkal tömték meg a kiásott, hatalmas üregeket, így az egykori jégvermek helyét is. Hogy miért, arra azóta sem tudni a választ, a vízügyi igazgatóság azonban bízik abban, hogy a tervbe vett partrendezési munkálatok nem fognak ismételten elakadni a titokzatos alagutak, vermek miatt.

csontok1

Első riportunk megírásakor az eset kapcsán Böcskei László nagyváradi megyés püspök is nyilatkozott, aki elmondta, a püspökség felülvizsgálja a különös helyzetet s mihamarabb orvosolni is fogja. Tervbe vették egy régészekből, teológusokból álló bizottság összehívását is, hogy meg tudják állapítani, valójában milyen temetkezési hely van a városközpontban levő templom alatt s milyen feltárási munkálatokat kell majd ott eszközölni.

Sajnálatos módon azonban úgy tűnik, Váradon a katolikus egyháznak folyamatosan más, fontosabb ügyei akadnak, ugyanis a gyakorlatban mindeddig nem történt semmi. A legendás templom alatt maradt a meggyalázott horrorshow mind a mai napig.

Tegnap végül, többszöri megkeresésünkre, az alábbi választ kaptuk levélben a megyés püspöktől: “A Szent László kriptájával kapcsolatosan már mondottam, hogy megfelelő szakemberek bevonásával egy olyan megoldást szeretnénk, amely biztosítaná a hely jellegét és az ott elhelyezett sírokat. Ebben az ügyben már tanácskoztunk az illetékesekkel és amennyiben a szükséges feltételeket biztosítani tudjuk, azonnal nekilátunk a kripta rendezésének is. Tehát folyamatban van!”

Szőke Mária