Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Csokonai Vitéz Mihályra emlékeztek

Az Irodalmi esték sorozat keretében Csokonai Vitéz Mihályról, a 18. század fordulóján élt „poeta natusról” emlékeztek meg csütörtök délután a nagyváradi Magyar Örökség-díjas Kiss Stúdió Színházban. Az Az is bolond, aki poétává lesz című est során Molnár Judit magyartanár, közíró elevenítette fel Csokonai életét, műveiből pedig részleteket olvasott fel Kiss Törék Ildikó színművésznő. Az eseményen átütő erejű szavalatokkal közreműködött Meleg Vilmos színművész is, aki a ’80-as években mutatta be először egyéni Csokonai-műsorát, melyet egészében, illetve részleteiben azóta is nagy sikerrel játszik. A műsort Meleg Vilmos Ady Endre Vitéz Mihály ébresztése című versével nyitotta meg, melynek kapcsán Molnár Judit hangsúlyozta: minden szónál többet mond, hogy egy Ady nagyságú költő föltétlen elődjének vallja Csokonait.

Csokonai

Az est folyamán szó esett Csokonai fantasztikus tájékozottságáról, amellyel a 18. és a 19. század fordulójának magyarországi viszonyai közepette is tisztában volt a kor gondolkodásával, irodalmával, politikájával. Csokonai erős érdeklődést mutatott a francia felvilágosodás és különösen Rousseau iránt, kinek A társadalmi szerződésnek című művét saját, Az estve című versében parafrazálta. Molnár Judit beszélt azokról a körülményekről, melyek közt Csokonainak el kellett hagynia a debreceni kollégiumot, magyar nyelven tartott búcsúbeszédéről, mellyel az egész intézmény létét veszélyeztette, előbb Pozsonyba, majd Komáromba tett utazásáról, ahol megismerte élete nagy szerelmét, Vajda Juliannát. A magyartanárnő ugyanakkor egy közkeletű tévedést is eloszlatott: mint hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy Csokonai a 18. század stílusszintézisét alkotta volna meg; egyszerűen egy olyan korban élt, amelyben párhuzamosan különböző stílusok is használatban voltak, így gondolatait rokokó, szentimentális vagy klasszicista stílusban is közvetíthette. Ugyanakkor ő alkotta meg először a népies helyzetdalt.

Sz. G. T.