Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Csíksomlyó: „Tarts meg minket…”

Kelet-Közép-Európa legnagyobb zarándoklatán, a csíksomlyói búcsún több százezer ember vett részt 450. alkalommal is szombaton. Az összmagyarság legtöbb embert megmozgató rendezvényére évről-évre egyre többen érkeznek gyalog, de vannak, akik biciklivel tették meg az akár több száz kilométeres távot, mások pedig a Boldogasszony Zarándokvonattal, a Csíksomlyó Expresszel vagy a Székely Gyorssal utaztak a helyszínre. A csíkszeredai vonatállomásról himnuszénekléssel indult neki egy jókora csapat a csíksomlyói Hármashalom oltárnak, útközben pedig minden kis utcából sokan csatlakoztak a menethez.

Csiksomlyo 1

A zarándoklatot szervező ferences rend tájékoztatójában arra emlékeztetett, hogy 450 évvel ezelőtt azért gyűltek össze Csíksomlyón a katolikus székelyek, hogy segítséget kérjenek a hitükben való megmaradáshoz, ugyanis János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe 1567-ben pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után szintén Csíksomlyón adtak hálát, ekkor megfogadták, hogy nem valaki vagy valami ellen emelnek szót, hanem Istenbe vetett hitüket erősítik, ennek emlékére minden pünkösd szombatján elzarándokolnak a Szűzanya tiszteletére Csíksomlyóra.

A 2017-es pünkösdi búcsút a 450 évvel ezelőtti kérés jegyében tartották a „Tarts meg minket őseink szent hitében!” jelmondattal, melyet a csíksomlyói Salvator-kápolna előtti kőkeresztre felvésett mondat ihletett.

A csíksomlyói hegynyeregben tartott misét Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatta be, a szentbeszédet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta. A szentmisén jelen volt Michael Anthony Perry is, a ferences rend legfőbb elöljárója, Assisi Szent Ferenc 121. utódja a rend élén.

Csiksomlyo 2

Miguel Maury Buendía nuncius latin nyelven tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét: emlékezni kell a múltra, ugyanakkor a remény útjait is észre kell venni, amelyek olyan európai értékekből fakadnak, mint az emberközpontúság, a tevékeny szolidaritás, a világ felé való nyitottság, a béke és a fejlődés követése, a jövőre való nyitottság. A pápai küldött a helyszínt az európai kereszténységet védő nemes harcosok évszázadokon át határt jelentő földjének nevezte.

Veres András győri megyéspüspök szentbeszédét azzal kezdte, hogy „a kultúrán és a nyelven kívül a Krisztus iránti hitünk és a Szűzanya iránti szeretetünk hoz minket ide”, majd kitért Szent László királyra, akit úgy emlegetett, mint erényekben tündöklő keresztény uralkodót, aki megvédte hitünket. Max Plank Nobel-díjas fizikus szavait idézve hangsúlyozta: „bárhová nézünk, soha nem találunk ellentmondást Isten és tudomány között, inkább teljes összhangot minden lényeges pontban”. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke továbbá felszólította a jelenlevőket: „Arra kérem minden magyar testvéremet, kapaszkodjunk össze az imában, tudjunk őszintén megbocsátani egymásnak, akarjunk összefogni nemzetünk és hazánk sorsának jobbra fordítása érdekében. Így teremtsünk békét önmagunkban, családunkban, országainkban, és legyünk egymás társai a köztünk szeretetben megvalósuló Isten országa építésében. Szüntessünk meg minden viszályt, haragot és széthúzást, segítsük egymást, hogy minden jó cél, minden nemes szándék közös életünk fejlődését és gazdagodását szolgálja.”

Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódva, az idén egymáshoz közel eső, június 3-i pünkösdi búcsúra és a június 4-i nemzeti összetartozás napjára való tekintettel Semjén Zsolt magyarországi miniszterelnök-helyettes elmondta: „Trianon fájdalmának a megkiáltása mellett büszkeség is töltsön el bennünket, hogy mégiscsak túléltük az országcsonkítást. Az állampolgárság által a nemzet közjogi egyesítése megtörténik, az egymillió új magyar állampolgár többsége erdélyi. Ez ma az egyetlen válasz Trianonra. Ebben az évben Csíksomlyó feladata, hogy lelki erőt adjon a 2018-as dolgok elviselésére, és arra, hogy a kihívásokból, a tragédiákból lehetőséget és büszkeséget kovácsoljunk.”

Áder János köztársasági elnök, aki beiktatása óta minden évben visszatérő zarándok Csíksomlyón, így nyilatkozott: „A búcsú vélhetően 450 éve üzeni ugyanazt, hogy őrizzük meg hitünket, őrizzük meg együvé tartozásunkat, és őrizzük meg azt a közösségi élményt, amit a szentmise mindannyiunk számára jelentett az elmúlt években és jelent ma is.”

A Hármashalom előtti dombháton tartott ünnepi szentmise valóban élmény felekezeti hovatartozástól függetlenül. A több százezer ember ajkáról felcsendülő Miatyánk, Himnusz és székely himnusz, valamint az Ó, én édes jó Istenem kezdetű régi székely himnusz közös éneklése felülírja a keresztút áhítata helyett inkább falunapokat idéző zsibvásár hangulatát, amely a nyeregbe vezető úton körüllengi a zarándokokat, akik azonban civilizált viselkedésükkel példát mutatnak krisztuskövető lelkületükről.

Ambrus Melinda