Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Cserkészpajtások tisztelgése

A nagyváradi 88-as számú Szent László Cserkészcsapat tagjai már egy ideje hagyománnyá tették, hogy halottak napja alkalmával kilátogassanak a Rulikowski temetőbe, és fejet hajtsanak az elhunyt öregcserkészek sírjánál, ezzel tisztelegve azoknak az emléke előtt, akik évtizedekkel ezelőtt, a viszontagságos múltban ugyanazt a nemes „ösvényt” taposták, amelyet most ők.

tisztelges 2

A szokást az idén is tovább folytatták, szombaton délelőtt egy tucatnyi fiatal látogatott el öt ismert öregcserkész sírjához. Megjegyzendő, hogy a megemlékezőkhöz az idén csapata képviseletében csatlakozott a 94-es számú nagyváradi I. Rákóczi György cserkészcsapat vezetője, valamint az egyik elhunyt öregcserkész özvegye is. A megemlékezők egy-egy mécsest helyeztek el a felkeresett síremlékeknél, majd körbeállva azt elénekelték a Szellő zúg távol című cserkészének dallamára írt búcsúztató szöveget, és közösen elmondták a Miatyánkot.

A halottak-napi megemlékezés csupán egyike a Szent László Cserkészcsapat azon törekvésinek, amelyek Nagyvárad, illetve Bihar megye gazdag cserkésztörténetének megőrzésére, ápolására irányulnak. A csapat egy cserkészmúzeum kialakításához keresi – és hálásan fogadja – olyan öregcserkészek fényképeit, cserkész-ereklyéit, akik a rendszerváltás előtt vagy a világháborúk közötti időszakban voltak tagjai a mozgalomnak.

A váradi, illetve Bihar megyei cserkészmúlttal kapcsolatos emlékeket a szentlaszlo88@gmail.com e-mail címen, illetve a 0771/312-918-as telefonszámon fogadják.

Sz. G. T.