Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Csajkovszkij-szerzemények a filharmóniában

Az orosz klasszikus zene kedvelőinek Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) két nagy sikerű alkotásával szeretnének kedveskedni a Nagyváradi Állami Filharmónia ma 19 órakor kezdődő hangversenyén. Csajkovszkij az orosz Ötök csoportjának kortársa, ugyanakkor a nemzeti színezet mellett egy eltérő, kozmopolitább irányzatot képviselt, számos olasz, német és francia hatással. Csajkovszkij írt operákat és balettzenéket, hat szimfóniát, versenyműveket és nyitányokat, számottevő kamarazenét, melyek egyöntetűen a zeneszerző dallamszeretetéről és összetéveszthetetlen romantikus lelkületéről tesznek bizonyságot.
Az első fölcsendülő kompozíció Csajkovszkij 1878-ban írt D-dúr hegedűversenye (op. 35), az orosz romantika és egyben a teljes zeneirodalom máig egyik legnépszerűbb és legcsodálatosabb remekműve, ugyanakkor a mindenkori szólista számára rendkívüli technikai igényeket állító alkotás. A zenedarab ellenállhatatlan varázsának egyik titka az a mesteri lelemény, amellyel Csajkovszkij a nyugat-európai hegedűkoncert hagyományait a mélységesen orosz népi hanggal összeegyezteti. A koncert második felében Csajkovszkij IV. szimfóniája (f-moll, op. 36) hangzik el. Ezzel a szimfóniával kezdődik a nagy Csajkovszkij-szimfóniák sora: az első hármat úgyszólván alig játsszák, míg a IV., V. és VI. a koncertrepertoárok állandó darabjai. A mű 1877-ben keletkezett, és egy évvel később mindössze mérsékelt sikert aratott moszkvai bemutatóján.
A meghívott karmester, Ilarion Ionescu-Galaţi – „a zenekar-ember”, „a piktor-dirigens”, „a karmesteri pálca hercege”, ahogyan a hazai szaksajtó számtalanszor ékes jelzőkkel illette – minden kétséget kizáróan az egyik legkiválóbb romániai dirigens és előadóművész, ismert és elismert mester, aki eddigi több mint ötvenesztendőnyi pályafutása során hűségesen közvetítette az értékeket a zene révén a mindenkori közönségnek. Már tanulmányai kezdete óta a karmesteri szakma legjelesebb mestereinél csiszolta tudását, előbb itthon, majd Párizsban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban képezte magát. Rengeteg zenekarral és szólistával dolgozhatott, a legjobbak közül. Emellett harmincévnyi állandó karmesteri munka kötötte a Brassói Filharmonikusokhoz. Galaţi mester régi barátja, megbecsült vendége a váradi filharmónia zenekarának is.
A meghívott szólista egy fiatal hegedűművész, Valentin Şerban, a brassói Transilvania Egyetem zeneművészeti tanszékének növendéke, Ilarion Ionescu-Galaţi mester tanítványa. 2008-ban a Râmnicu Vâlcea-i szimfonikus zenekarral koncertezett először szólistaként. Ezt követően koncertezett több romániai városban, valamint Franciaországban és Ausztriában.

Valentin Şerban

Valentin Şerban

Ilarion Ionescu-Galaţi

Ilarion Ionescu-Galaţi