Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kategória: Közösség

„Nemcsak az egyént, hanem környezetét is segíteni kell”

„Nemcsak az egyént, hanem környezetét is segíteni kell”

A budapesti Caritas Hungarica meghívására március 19–21. között drogprevenciós műhelymunkán vettek részt a nagyváradi Caritas Catolica munkatársai és önkéntesei az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott képzéssorozat keretében. A tavalyi általános bevezető után ez volt a sorozat második találkozója, melynek fő témája ezúttal az addiktív problémával küzdő családok támogatása, segítése volt. A rendezvénynek a Hunguest Hotel Griff adott otthont. A résztvevőket [...]

Olvassa tovább! ›
Kezdődik a Szent László-emlékév

Kezdődik a Szent László-emlékév

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a püspökségalapító király, Szent László tiszteletére emlékévet tart abból az alkalomból, hogy a lovagkirályt 825 esztendeje avatták szentté. Az emlékesztendő rendezvényeit a váradi püspökség együtt szervezi az önkormányzattal, amely tevőlegesen hozzájárul a programok lebonyolításához, hangzott el a tegnap. Az emlékév rendezvényeiről Böcskei László megyés püspök, Florin Birta, Nagyvárad alpolgármestere, Mihai Jurca, a Nagyváradi Turizmusfejlesztő Egyesület [...]

Olvassa tovább! ›
Kép: Tankó Zita

Március 15-i ünnepség a premontrei rendnél

Az 1848–49-es események, majd az azt követő évtizedek nemcsak a magyar népre voltak hatással, hanem a magyar területeken levő egyházakra is, különösen a hívek szempontjából többségben levő katolikus egyházra. Több irat említi a mártír katolikus egyházi elöljárókat (püspökök, papok, tanárok stb.), akik bátran harcoltak a magyar érdekekért, valamint az egyházuk által hirdetett igazi, érdektelen és önzetlen szabadságért. A magyar területen [...]

Olvassa tovább! ›
Imanyolcad Kisszántón

Imanyolcad Kisszántón

Március 19–26. között evangelizációs imanyolcadot tartanak Kisszántón, a Krisztus-hívők megújulásáért és egységéért. A református templomban naponta 18 órától a szolgálattevők a következők lesznek: ma Szántó Tünde lelkésznő, Mezőbodoni Református Gyülekezet, Maros vármegye; kedden Szántó Mihály, a Mezőbodoni Református Gyülekezet lelkipásztora, Maros vármegye; szerdán Nagy Albert, az Ótordai Református Gyülekezet lelkipásztora, Torda-Aranyos vármegye; csütörtökön Kozma András, a Kolozsvár-tóközi Református Gyülekezet lelkipásztora; [...]

Olvassa tovább! ›
Március 15. Bihar megyében

Március 15. Bihar megyében

Minden magyar ünnepe Az elmúlt több mint két évtized hagyományaihoz híven az RMDSZ Bihar megyei szervezete közösen a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközséggel, a Magyar Polgári Párt Bihar Megyei Szervezetével, valamint a civil és az ifjúsági szervezetekkel idén is méltóképpen szeretné megünnepelni Nagyváradon az 1848-as márciusi forradalom évfordulóját. Nemzeti [...]

Olvassa tovább! ›
Fejes Rudolf Anzelm és Fleisz János

Főhajtás a tudós szerzetes emléke előtt

A Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) ebben az évben is ünnepi szentmisével egybekötött koszorúzással emlékezett meg dr. Károly József Irenaeus premontrei szerzetes, nagyváradi fizikus, a rádiótechnika egyik úttörőjének munkásságáról és a váradi közösségért tett érdemeiről. Az ünnepségre, mint minden évben, most is a váradi premontrei templomban került sor, a szentmisét Fejes [...]

Olvassa tovább! ›
Vásárhelyi diákok nőnapi köszöntője

Vásárhelyi diákok nőnapi köszöntője

A fugyivásárhelyi általános iskola elemistái köszöntötték szerdán a Caritas Catolica által működtetett nagyváradi Szent Erzsébet Szociális Gondozóközpontban élő idős hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmából. A kisdiákok Fekete Nausica projektkoordinátor irányításával, valamint Hunyadi Csilla, Mirela Dumuţa, Teodor Galiş és Mirela Romocea pedagógusok kíséretében magyar és román nyelvű tavaszköszöntő dalokat énekeltek, majd a rövid műsort követően az iskolai kézimunka órán készített tárgyakkal [...]

Olvassa tovább! ›
Böcskei László Ferenc pápánál

Böcskei László Ferenc pápánál

Munkalátogatást tett február 28. és március 4. között a Vatikánban Böcskei László római katolikus megyéspüspök. Böcskei a látogatás során a szerdai általános kihallgatás alkalmával a Szent Péter téren személyesen találkozott Ferenc pápával. A rövid beszélgetés alkalmat nyújtott a nagyváradi főpásztornak arra, hogy ismertesse a szentatyával az egyházmegyében ünnepelt Szent László jubileumi évet, és kérje az ő áldását az egész egyházmegyére. [...]

Olvassa tovább! ›
Márciusi köszöntő az idősotthonban

Márciusi köszöntő az idősotthonban

Pénteken a nagyváradi Onisifor Ghibu Líceum elemistái látogattak el a Caritas Catolica által működtetett Szent Márton Idősek Otthonába, hogy saját készítésű márciuskákkal és képeslapokkal kedveskedjenek a bentlakó hölgyeknek. A IV. D osztályba járó gyerekek látogatásukat rövid énekes műsorral nyitották meg, melynek keretében román tavaszi dalokat adtak elő, majd ezt követően jókívánsággal, öleléssel köszöntötték a bentlakókat, akik a márciuska mellé egy-egy [...]

Olvassa tovább! ›
Szalontára ért az Önkéntesség Karavánja

Szalontára ért az Önkéntesség Karavánja

Szociális szférában tevékenykedő civil szervezetek találkoztak pénteken Nagyszalontán a nagyváradi Caritas Catolica meghívására, hogy egy tematikus képzés keretében az önkéntességről és az önkéntesek hatékony felhasználásáról folytassanak tapasztalatcserét. A rendezvényt a svájci finanszírozású VOLO-projekt keretében szervezték meg az Önkéntesség Karavánjának újabb állomásaként. A projekt célja egy interneten is elérhető, regionális önkénteshálózat kiépítése Bihar, Szatmár és Szilágy megyében. A nagyszalontai találkozón – [...]

Olvassa tovább! ›