Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bízzál az Úrban, és tégy jót!

Ez volt a legkedveltebb aranymondás Mihályfalván, a református templomdombon tartott vakációs bibliahéten, az Új kenyér ünnepének hetében, amely augusztus végén zajlott. A mindennapi kenyérért adtunk hálát naponta a megterített asztalnál, s hálával „ette” lelkünk is a táplálékot, ama örök mennyei kenyeret a bibliai történetek feldolgozásakor, amelyen mintegy hetven gyerek és ifjú vett részt.

bizzal 1

Összetartozás

Nemzeti ünnepünkön hálát adtunk a kenyeret és lelki kenyeret adó otthonért, hálát adtunk a nemzeti színű zászló alatt azért, hogy keresztyén alapokon épült fel és maradt meg hazánk, nemzetünk, és hogy a válaszúton mindig voltak olyan felelős magyar vezetők, akik imádkozva éltek, döntöttek, és Istennek akartak inkább tetszeni, mintsem embereknek, inkább választották az Isten szerinti utat, mintsem a hit nélkülit. Noé, Gedeon, Dávid, Saul, Ruth történetén keresztül, az aranymondások tanulása, az énekek mondanivalója, a játékok és kézműves foglakozásokon keresztül megerősödött bennünk az, hogy mi Istenben bízva, Jézust követve tudunk csak jól dönteni, s erre kértük naponta imáinkban a Szentlélek segítségét is.

Nagykárolyba is kirándultunk, ahol először is a bibliafordító Károlyi Gáspár templomában énekeltünk, imádkoztunk, majd a kastélyban barangoltunk, ismerkedtünk a város történetével, hitéletével. Miután a csodálatos kastélykertben fényképezkedtünk, játszottunk, az összetartozás jeléül összefogózkodva három körben megöleltük a legöregebb platánfát, hogy múltunkkal összekapcsolódva induljunk el a jelenben a jövő felé, a jót választva.

bizzal 2

A záró nap délutánján a mihályfalvi templomban családtagjaink jelenlétében dicsértük az Urat, elhangoztak szavalatok a kenyér útjáról, énekek, útravalót adó aranymondások. A lelkipásztor köszönetet mondott a támogató gyülekezeti tagoknak, a szolgálattevőknek, a segítő munkatársaknak, IKE-tagoknak, nőszövetségnek.

Az Úr áldásával és az új kenyér jó ízével zártuk a bibliahetet és indultunk tovább lélekben gazdagon az új döntések, új életfejezetek felé.

Balázs Eszter, IKE-tag