Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Biztonság és irgalmasság egyensúlya

Egy férfi, aki jelen volt a római katolikus egyház modernkori történetének legjelentősebb eseményeinél az elmúlt negyven évben. Három pápa beiktatásánál állt ott a vatikáni erkélyen. Szent II. János Pál pápa oldalán 1998-ban ellátogatott Kubába, és ugyancsak ott volt a szentatya mellett 2002-ben a torontói világifjúsági találkozón. Pápai ceremóniamesterként úttörő szerepet játszott a liturgikus reform gyakorlatba ültetésében – II. János Pállal együtt húsz évig munkálkodott azon, hogy a pápai szertartásokat egyszerűbbé, emberközelibbé tegye, ugyanakkor nyitott a helyi közösségek sajátos kulturális és vallási hagyományainak irányába is.

biztonsag 1

Sok támadás érte például, amikor polinéz néptáncosokat engedett fellépni a Szent Péter Bazilikában az 1998-as Óceánia szinódus nyitányában, vagy amikor II. János Pál Mexikó városba tett 2002-es látogatásának alkalmával megengedte, hogy egy helyi sámán hagyományos tisztító szertartást végezzen el a szentatyán, a liturgia keretében. Később, II. János Pál halálát követően főszervezője volt a pápaválasztási konklávénak, ő végezte el a kapuk szertartásos lezárását a tanácskozás idejére és ő iktatta be XVI. Benedek pápát, aki mellett még további két évig szolgált.

Piero Marini martiranói érsek, aki jelenleg az Eucharisztikus Világkongresszust előkészítő bizottság elnöke, nemrég Nagyváradon járt az Isteni Irgalmasság Kapujának megnyitása kapcsán, s szoros programjából időt szakított arra, hogy látogatása végén rövid interjút adjon lapunknak és ezúton is köszöntse az egyházmegye híveit. Az alábbiakban ennek a beszélgetésnek a szövegét közöljük. Az élő tolmácsolásért hálás köszönet dr. Kovács Ferencz Zsolt püspöki irodaigazgatónak.

Virgil Bercea görög katolikus püspök, Piero Marini érsek és Böcskei László római katolikus megyéspüspök az Isteni Irgalmasság Kapujának felszentelésén a nagyváradi székesegyház előtt

Virgil Bercea görög katolikus püspök, Piero Marini érsek és Böcskei László római katolikus megyéspüspök az Isteni Irgalmasság Kapujának felszentelésén a nagyváradi székesegyház előtt

– Nagytiszteletű érsek úr, megosztaná velünk, milyen érzésekkel távozik egyházmegyei körútjáról?

– Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy baráti légkört és harmonikus együttélést tapasztaltam a görögkatolikusok és római katolikusok között. A felekezeti és nemzetiségi különbségeket félretéve, mindannyian ugyanazt a hitet élték meg. Ez ebben a szépség, és valahogy ezt kellene európai szinten is megvalósítani: hogy egymás sajátosságait és a köztünk lévő különbségeket tisztelve és tiszteletben tartva, mindannyian ugyanazt az ideált éljük meg.

– Ez lenne az az irányvonal, amit az egyháznak is képviselnie kellene a jelenlegi kihívásokkal teli időszakban?

– Nehéz ezt megvalósítani, ha csak emberi szempontokat veszünk figyelembe, ha nincs mögötte a hit húzóereje. Ma ünnepeltük az Irgalmasság Évének a megnyitását, azét az irgalmasságét, amelyet az egyháznak is meg kell tanulnia. Olyan diákok vagyunk, akik hiányosságokat mutatnak, és egyik hiányosságunk az irgalmasság. Isten maga tanítja ezt meg nekünk, hiszen mindannyiunknak szüksége van az irgalmasságra, mind az egyszerű közembernek, mind a vezető személyeknek. Az utóbbiaknak az a feladata, hogy egyensúlyt találjanak az itt élő emberek biztonságának megőrzése és az irgalmasság között. Látom én is, hogy a helyzet nehéz, de csak akkor lehet sikeres az eljárás, ha mindenki jóakaratúan közreműködik.

– Nem tudom elengedni anélkül, hogy Szent II. János Pál pápáról ne kérdezzem. Közel két évtizedig dolgozott az ő szertartásmestereként – vele dolgozott, vele utazott és talán kijelenthetjük, hogy barátok voltak. Mi az, amit emberként a szentatyától tanult?

– Olyan tapasztalatok ezek, amelyek gazdagítják és egy életen át végigkísérik az embert. Sok mindent tanultam tőle: toleranciát, igazságszeretetet, megvédeni a szegényeket és elesetteket. A pápa sok mindenre megtanított. A gond az életben van, a konkrét valóságban szinte soha nem sikerül megvalósítani teljesen azokat az ideálokat, amelyek vezérelnek. Kérjük ezért az Urat, hogy segítsen ezen az úton járni.

– Karácsony alkalmából mit üzen az egyházmegye híveinek?

– Próbáljanak meg mindenekelőtt békében élni, Európában élni, mert így sok kapu, sok új látószög megnyílik. A globalizáció mindenki számára egy esélyt jelent. Viszont fontos egységben élni, nem megosztottan, a közös jóra kell gondolni, ami mindenkinek a java, nem pedig csak a saját javunkra. Ma az evangéliumban azt olvashattuk, hogy akinek két inge van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. Ezek aktuális üzenetek, a ma emberének szólnak: a katonák elégedjenek meg zsoldjukkal. Tehát aki hatalmon van, próbálja meg nem ellopni a másét. Nem könnyű megteremteni az igazságosságot, de Románia csak így haladhat előre, így fejlődhet Európában és a világban.

Szombati-Gille Tamás