Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Biogazdálkodók figyelmébe

Meghatározták a biogazdálkodást kiegészítő, 2012 évi támogatási összeg maximumát, tájékoztatott a Bihar megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA). A 2012-es évre összese 7 050 000 euró a támogatás, ebből 5,727 millió növénytermesztésre és 1,323 millió pedig állattartásra jut.

A kiegészítő támogatásokat az APIA-nál számolják ki, miután elvégezték az összes ellenőrzést. Amennyiben az igénylések összege meghaladja az elkülönített összegeket, a támogatások értékét arányosan csökkentik. Ugyanakkor arra is felhívják a gazdák figyelmét, hogy a 2013-as évi Európai Mezőgazdasági Garanciaalap támogatását szeptember 1.–október 15. között igényelhetik.

biogazdalkodas

A támogatást azok a gazdák kérhetik, akik a hagyományos mezőgazdaságról a biogazdálkodásra való átállási időszakban vannak, legyenek magánszemélyek, egyéni vállalkozók vagy családi vállalkozások vagy jogi személyek képviselői, akik megfelelnek az alább felsorolt feltételeknek:

 • a megyei mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül évente bejegyzik biogazdálkodóként  őket a szakminisztérium nyilvántartásába
 • érvényes szerződésük van egy, az unióban működő és a mezőgazdasági minisztérium által jóváhagyott ellenőrző szervezettel;
 • rendelkeznek valamilyen igazoló okirattal arról, hogy az átállás melyik évében tartanak, mit és mekkora felületen termelnek, hány állatuk vagy méhcsaládjuk van, ez az iratot annak az ellenőrző szervnek kell kiadni, mellyel szerződésük van;
 • legalább öt éven át biogazdálkodással foglalkoznak;
 • a mezőgazdasági területnek legalább 0,3 hektárnak kell lennie.

A Bihar megyei gazdáknak az APIA megyei székhelyén (Nagyvárad Matei Corvin/Püspöki út 1. szám) kell benyújtaniuk a kérvényt az alábbi iratok kíséretében:

 • a kérelmező, ügyvezető vagy megbízott személyi igazolványának másolata;
 • esetenként a cégbejegyzési szám másolata;
 • a föld használatáét igazoló iratok másolata;
 • a biogazdának a szakminisztérium által jóváhagyott bejegyzési lapja;
 • egy, az unióban működő és a mezőgazdasági minisztérium által jóváhagyott ellenőrző szervezettel megkötött szerződés másolata;
 • az igazoló okirat másolta, mely tartalmazza, hogy az átállás melyik évében tartanak, mit és mekkora felületen termelnek, hány állatuk vagy méhcsaládjuk van;
 • az ellenőrző szerv értesítése, mely tartalmazza, hogy a gazda és közötte nem szűnt meg a szerződés, illetve hogy a termelő az ő ellenőrzési rendszerében szerepel;
 • a gazda közlése arról, hogy a támogatás igénylésétől számított legalább öt évig biogazdálkodással foglalkozik;
 • állatorvosi igazolás.

A speciális támogatásra minden gazda csak egy kérelmet nyújthat be, pontosított Florian Pavel, az APIA  vezetője, aki azt is elmondta, azoknak a gazdáknak, akik legelőre kérnek támogatást, de nincsenek állataik, igazolniuk kell, hogy a takarmányt értékesítik egy szintén biogazdálkodással foglalkozó állattartónak. A támogatási feltételek be nem tartása esetén csökkenthetik a támogatás összegét, és egy vagy több évre meg is vonhatják azt.