Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bihariak is voltak a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén

Szeptember 12-én, szombaton a kolozsvári, szépen felújított Farkas utcai református templomban került sor a másodízben megrendezett országos tanévnyitóra, amin megyénk is képviseltette magát. Soós Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnök vezetésével nagyváradi, margittai, szalontai és élesdi pedagógusok vettek részt a felemelő ünnepségen.

A bihari pedagógusok Kolozsváron

A bihari pedagógusok Kolozsváron

 

Jeremiás könyve 49. részének 1. verse alapján főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tartott áhítatot. Kérdések sorozatát feltéve, elmélkedésre indította a gyülekezetet, s végül feltette a mindenki számára oly fájó kérdést is: „Vajon hány magyar iskolában nem szólal meg a csengő ebben a tanévben?” Misszióként látja a tanítói feladatot, amiben a pedagógusközösség hálás lehet azért, hogy még vannak gyermekeink, örököseink, akiknek át tudják adni a magyar nyelvet és kultúrát, s mindazt, amit Isten örökségül ránk hagyott. A diákok feladata pedig az, hogy lelkükben és elméjükben hűen őrizzék a tanításokat, bárhova vezeti őket a sors a nagyvilágban. Azt kívánta, hogy egy másfajta látásmóddal, lelkesedéssel, nagy erővel, Istenbe vetett hittel és bizalommal kezdjük az új tanévet.

Az RMPSZ alelnöke, Virág Erzsébet moderálta az ünnepség folytatását, tisztelettel köszöntvén az egybegyűlteket és név szerint a meghívott világi és egyházi méltóságokat, a közoktatás és a politikum képviselőit, a más országokból érkezett tisztségviselőket, illetve a megyék pedagógusküldötteit, intézményvezetőket, szülőket, diákokat. Kiemelte a pedagógus– szülő–gyermek háromszög fontosságát az oktatásban, elemezvén a szereplők közötti kapcsolatot.

Segélykérő könyörgés dallamai csendültek fel a Guttman Mihály Pedagóguskórus jóvoltából, akik Bedő Ágnes karnagy vezetésével lelket gyönyörködtetően tolmácsolták Gárdonyi Zoltán, Kocsár Miklós és Orbán György zeneműveit.

A köszöntő beszédek sorát Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke nyitotta. „Tanévkezdéskor felerősödik bennünk az érzés, hogy diákjaink, azok szülei számítanak ránk. Ezért az összetartás, a bizalom, a biztonság érzését kell feléjük közvetítenünk. A sok akadályt látva – nincs tankönyv, zsúfolt a tananyag, veszélyben a munkahely, nincs semmilyen megbecsülés – , amit társadalmunk görget elénk, a mi feladatunk az, hogy az új generáció ne érezze a bizonytalanságot! Fontos, hogy meglássuk az előrelépés lehetőségét, hogy minőségi oktatásban részesüljenek gyermekeink!” mondta az elöljáró. A célokról is szólt: a magyar oktatási rendszer fejlesztése, minőségének erősítése, nemzeti közösségünk megmaradása, a magyar nyelvű szakképzés beindítása, szakmai szolidaritás és együttműködés. Erőt, türelmet, színvonalas oktatást, élményekben, szakmai sikerekben és elismerésben gazdag, az egyetemes értékrendet képviselő, gazdag tanévet kívánt mindenkinek.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a nagyon gyors társadalmi és oktatáspolitikai változások tükrében kihívásnak nevezte az új tanévet. Majd folytatta a célok felsorolását: a létszám alatti osztályok elindítása, az új kollegák megmaradása a pedagógus pályán, tenni a szórványsorsban tanuló gyermekekért, megoldani a tankönyvhiány problémáját, segíteni a rossz döntések következtében nehéz helyzetbe kerülő tanintézeteken… Több jó példát is felsorolt, mint a margittai Horváth János tanintézet iskolapolitikája és az eredményesebben érettségiző magyar diákok. „Képesek vagyunk tenni megmaradásunkért és képesek vagyunk felmutatni eredményeinket!” mondta a szövetségi elnök.

Az EMMI helyettes államtitkára, Sipos Imre, Goethe szavaira építette köszöntő beszédét: „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább repülni.” Kiemelte a jó iskola fontosságát is, ami örök értékekre épít, amelyben a pedagógus főleg személyes példával olyan gyermekeket tud nevelni, akik hittel tudnak „szárnyalni” előre, az úton. Végül örömét fejezte ki azért, hogy a romániai magyar oktatás méltón hozzájárul az egységes kárpát-medencei iskolarendszer sikerességéhez.

Az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára, Király András, ünnepnapnak nevezte a tanévkezdést, amikor a gondok mellett a becsületes munka, a kihívásoknak való megfelelés biztosítja az anyanyelvi oktatás sikerességét. A 163 ezres diákseregnek bizonyosan eredményes munkában lesz része, mert a kiváló pedagógusok mindig megtalálják azokat a fortélyokat, amikkel meg tudnak újulni a siker érdekében.  Zenei csemegeként, mély átéléssel szólt Kodály Zoltán Sík Sándor versére írt Te Deum-a a pedagóguskórus jóvoltából.

Kihívásnak látta a „gyökerek és szárnyak kettősségét” Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármester. Egyet értette a nagyszerű tudós, Szent-Györgyi Albert szavaival, miszerint „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”, ezért a jelenben nem mindegy, hogy mit teszünk, vagy mit nem. A pedagógustársadalmat képesnek látja felnőni e nemes feladathoz, mert véleménye szerint mélyreható küldetéstudattal és kitartással bír.

Valentin Cuibuş, Kolozs megye főtanfelügyelője örömét és köszönetét fejezte ki a meghívásért. Kolozsvárt a multikulturalitás fellegváraként említette, ahol a magyar, román, német diákok mindig élenjáró eredményeket értek el. Ezt a pedagógusok jó szakmai felkészülésének tulajdonítja, akik együtt tudnak működni iskolai, tanfelügyelőségi szinten is. A szülőknek is köszönetet mondott, akik elismerik a megkülönböztetés nélküli, minőségi oktatást. Azt kívánta, hogy az új tanév kommunikációban gazdag és élménydús legyen.

Az ünnepi istentiszteleten

Az ünnepi istentiszteleten

Az öröm és hála szavait toşmácsolta Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese, amiért a régió szakemberei tanintézete felé irányítják a tanulókat. „Tudom, a mai társadalom nem becsüli meg a pedagógusokat, de remélem ez csak átmeneti!” – mondta, majd így folyatatta: „Hogy milyen jó lesz valaki a szakmájában, az nagy százalékban a tanítótól függ, aki játszik a gyermekekkel addig, míg a játék – Szilágyi Domokos szavaival élve –  holt súlyossá komolyodik.” Ha ez a jó indítás megvan, akkor nem könnyen manipulálható diákokat engedünk ki az iskolapadokból, hanem felelősen gondolkodó és tenni akaró felnőtteket!”

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető elnöke megköszönte mindazoknak, akik statisztikákat készítettek, hogy ezzel hozzájárultak a oktatáspolitika legmélyebb dimenzióinak elemzéséhez. Tudásban gazdag tanévet kívánt mindenkinek, s végül elszavalta első versét, amit hajdan tanult a tanítójától.

A köszöntő beszédek sorát Török Zoltán zárta. Kolozs megye főtanfelügyelő- helyettese először pályakezdő, majd nyugdíjba vonuló társaihoz szólt. „Tanárnak lenni az egyik legnehezebb és legcsodálatosabb foglalkozás.” – mondta. A tanár

pályája elején meg akarja váltani a világot, majd szülőföldjéhez és hagyományaihoz hű embereket nevel, éveken keresztül „veti a magot”, reménykedve, hogy az kikel, tette hozzá-

Az ünnepség fényét emelte néhány diák szavalata és a Református Kollégium énekkarának műsora, melyben Székely Árpád vezetésével elhangzottak Berkesi Sándor Magyar ének és Gárdonyi Zoltán Áldjuk Isten nagy kegyelmét című művei.

Az országos tanévnyitó Thalész szavait helyezte a pedagógusok szívére: „Tanuld és tanítsd a jobbat!”

Ciavoiné Létai Andrea, a Bihar megyei RMPSZ alelnöke, sajtóreferens