Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bihar megye szegénységi indexe

Az Országos Szociális Kifizetési és Felügyeleti Ügynökség kimutatása szerint Bihar megye viszonylag elfogadható helyen áll az országos szegénységi rátát illetően. A statisztikák szerint Romániában 220 ezren jogosultak a törvény által garantált minimális juttatáshoz, amely az adófizetőknek évi 42 millió lejébe kerül. Ezekből a közpénzekből leginkább Moldva déli megyéi, illetve a havasalföldi és az oltyán megyék részesülnek: Vaslui megye összlakosságának 2,7 százaléka, Buzău és Dolj 2,2, míg Teleormam és Mehedinţi 2,4 százaléka.

bihar 1

Erdélyi viszonylatban semmi újat, illetve meglepőt nem mutatnak a számok. Ugyanis Kolozs és Temes megyék mindössze 0,3, míg Beszterce-Naszód, Krassó-Szörény és Hunyad megyék is csak 1 százalék alatt veszik igénybe erre a célra a közpénzeket. Erdély és Partium viszonylatában egyedül Fehér megye az, ahol a lakosság 1,5 százaléka folyamodik a szociális juttatásokhoz. A többi – Bihar megyét is beleértve –1,2 százalékon, vagy jóval az alatt áll.

Idevág a bukaresti egyetem szociológusai által készített felmérés is, mely szerint míg 2005–2008 között a külföldön dolgozó románok 8–9 milliárd dollárt hoztak az országba, addig 2010-től ez az összeg a felére csökkent. Ez annak tudható be, hogy a külföldön dolgozók családtagjaikat is külföldre vitték, amiből arra lehet következtetni, hogy már nem áll szándékukban visszatérni az országba. A tendenciáért a hazai intézményrendszerek működési képtelenségét, a rossz egészségügyi ellátást, de nem utolsó sorban a mezőgazdasági szektorok tönkretételét okolják az emberek.

Sokak szerint azonban a mentalitás is közrejátszik a szociális pénzek igénybevételénél. Az ország déli és délkeleti részein, ha a közpénzekhez munka nélkül is hozzá lehet jutni, akkor azokat igénybe is veszik, míg Erdélyben csak végső soron folyamodnak szociális juttatásokért.

S. É.