Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bibliahetet tartottak Nagyszalontán

Kalandos „időutazáson” vehetett részt az a 120–140 gyermek, akik a július 22–26. között megtartott bibliahét részesei voltak Szalontán. A múltba visszaröpítő „időgép” segítségével, melyet egy különleges professzor alkotott, Petrával, a bibliai múltat bejáró gyermekkel, a népes érdeklődő sereg megismerkedhetett az Isten országa felé vezető úttal, melyet a mai modern kor GPS-e, iránykeresője segítségével megtalálni nem lehet, csupán a Szentírás vezetése nyomán.

Minden reggel kilenc órakor Nagy Tünde mozgatta meg ritmikus tornával a gyermekeket, amit a Szomor Attila segédlelkész által tartott áhítatok követtek. Ez után vette kezdetét az „időutazás”, amit történetek, kézimunka és énektanítás fűszereztek. Az énektanításban Babes-Ardai István segédkezett.

bibliahetet 1

Így ismerkedtek meg Jónással, és az ő történetén keresztül azzal, hogy miért érdemes engedelmeskedni Istennek. „Bármit mond nektek (Isten), tegyétek meg.” (Jn 2,5) mondták kórusban az aranymondást az első nap végén és énekelték a tábor dalát: „Hű az Isten, megment Ő…”, illetve a Jónásé e történet című éneket. Azt is elsajátították a gyermekek, hogy bár néha engedetlenek vagyunk, de Isten az élet nehéz helyzeteiben mégis rávezet az engedelmességre. Imádságunkat a legelkeserítőbb alkalmakkor is meghallgatja, és kiment bennünket.

A második napon Zákeus történetén keresztül, melyet a Jerikó bejáratánál álló fügefa „mesélt el”, a gyermekek tanulhattak a becsületről. Legfőképpen pedig annak lehettek tanúi, hogy a Jézussal való találkozás hogyan változtatja meg a bűnös ember viselkedését. Az Istentől távol levő is megtalálhatja őt, hogy aztán a napi aranymondást megélhesse: „Keressétek az Isten országát és igazságát…” (Mt 6,33).

bibliahetet 3

A megbocsátás nehézségéről, de szükségességéről hallhattak és tanulhattak a harmadik napon, a gonosz szolga példáján keresztül. A nap végén már értve az aranymondás lényegét, ismételték lelkesen: „Bocsássatok meg egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek.” (Kol 3,13)

Vidd az örömhírt! – a negyedik napon a magdalai Máriával lehettek a gyermekek annak az örömhírnek a továbbadói, hogy Jézus él. Életünk útján Ő kísér és tanít minket. „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad.” (Zsolt 16,11), szólt az aranymondás.

Végül az utolsó, ötödik nap utazása, bár a múltba történt, mégis a jövő felé – a mennyek országa felé – mutatott. Petra találkozott Patmosz szigetén Jánossal, Jézus tanítványával, aki elmondta, hogyan kapta meg a mennyei jelenéseket. A pergamentekercsről pedig érdekes árnyjáték látványában hallották és látták a gyermekek a mennyek országának fényességét, örökké termő fáját, mindenkor örvendező lakosait. Ebbe az országba Jézussal együtt lehet beérkezni. „Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)

bibliahetet 2

A gyermekek, az egész hét összefoglalásaként, vasárnap délután a templomban adtak bizonyságot a tanult napok énekeiről és aranymondásairól. Az igehirdető Ardai Erika a Mk 10,13–16 alapján immár a gyermekeket elkísérő szülőkhöz, a templomi gyülekezethez szólva mondta el annak fontosságát, mennyire elengedhetetlen megőrizni a gyermeki hitet, amely a felnőtt kor nehézségeiben is életmentő ige.

A bibliahét során nagy lelkesedéssel tanítottak és irányították a foglalkozásokat: Szomor Attila segédlelkész, Ardai Erika kórházlelkész, valamint Csordás Erika, Fábián Zsuzsa, Tornai Melinda vallástanárok, Borze Ágnes, Bozsányi Gizella, Halmágyi Csilla, Varga Imola és Varró Anita pedagógusok és Kovács Zsuzsánna, Pelok Gabriella presbiterek, akik a nagyszalontai IKE tagjaival együtt az egyházközség jóvoltából finom uzsonnát készítettek a népes gyermekseregnek.

Hisszük, hogy a minden évben megtartott bibliahetek gazdag, változatos programjai mint apró imádságos magvak, a gyermekek lelki fejlődésében életre kelnek és majdan, éltető erőként megmutatják az igaz Istenhez vezető utat úgy, amint zengték az utolsó napon tanult aranymondásban is.

Isten áldjon meg mindenkit, aki az Ő országának munkájában napról-napra kiveszi részét.

A Nagyszalontai Református Egyházközség